Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Ének Muri halálára


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1896 májusa után
Gyűjtés helye: Medesér
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 464-465/282. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. – Ezernyolcszázhuszonötben,
Egy szombat ebédidőben,
Kiindulék Botos felé,
Életemnek vége felé.1 ||

2. Kerestem is az ökrököt,
De nem találtam meg őköt.
Elfáradtam a melegbe,
Lefeküdtem az erdőbe.
Elaludtam ott egy kicsit,
S jaj, Istenem, mi jött most itt?!

3. Utánam jött a gazd’uram,
S megkapott ott, hol aludtam.
Elém álla ő, gyilkosom,
S meg nem szánta jajgatásom.
Vérem ontotta a porba,
Testem vette2 zöld bokorba.

4. A madarak pásztoroltak,3
Az emberek rám akadtak.
S kihívták a bírót, jegyzőt,
S ott tanácsot tartottak ők.
Kitudódott, hogy ingömöt
A gazdám volt, aki megölt.Megjegyzés

1. Egy későbbi változata ilyen anakronizmussal kezdődik:

Ezernyolcszázhuszonötben
Volt az idő kezdetében.
Egy szombat ebédidőben
Kimenék az erdőszéjbe,
Muri halma tetejére.

2. Vetette.
3. Pásztor gyanánt őrizték.

 Székely tanítványom következő érdekes felvilágosítását adja e balladának.
 Muri Jónás Ferenc nagymedeséri birtokosnak volt a szolgája. Az úr kiküldötte, hogy eltévedt négy ökrét keresse meg. Muri nem kapta meg az ökröket és nagyon elbágyadva a nyári nap melegétől, lefeküdt az erdőben. A gazdája nem győzvén haza várni, kiment az erdőre, ott ráakadt az alvó Murira, s haragjában megölte a rest szolgát. Később kitudódott, hogy ki ölte meg; de a jegyzővel úgy „elmiskurálták” a dolgot, hogy nem lett semmi baja miatta.
 A nép gyöngéd kegyelete igazat szolgáltatott az ártatlanul elveszett ember emlékének.
 A helyet, hol történt, ma is Muri halmának hívják. Sok-sok évig hányták a töviset és egyéb jelző ágat arra a helyre, ahol Murit kegyetlenül „megnyuvasztották”.
 Társa e balladának Sajgó Sándor nótája, kit szintén Jónás Ferenc ölt meg, s ezt is 1825-ben, „a bosszúért bosszút állva”, a zöld erdőben.1

1. Benedek Elek és Sebesi Jób közlik ezt a hely meg nem nevezésével: Magyar Népkölt. Gyűjt. III. 109.

(Kanyaró 2015: 464-465.)

282. Ének Muri halálára (Medesér)
Lelőhely: KANYARÓ Ferenc 1909: 338–339. – A ballada eredeti lejegyzése nem került elő a hagyatékból.

282.1. A ballada másolata: AKKvár–MsU 2293: 80–81. lap. Kanyaró Ferenc kézírása. – A ballada és a hozzáfűzött kommentár azonos a publikált szöveggel.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 763.)