Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Én is voltam a vásárhelyi kórházba


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1958
Gyűjtés helye: Görbepataka
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 524-526/211. sz.

Szöveg

Én es vótam vásárhelyi kórházba,
Rám es vót a rácsos kapu bezárva.

Rácsos kapu, belől van a rézkilincs,
Feltekintek a nagy égre, senkim sincs.

Jaj, de köves a közkórház udvara,
Főorvos úr azon sétál be rajta.

A kalapját baloldalán viseli,
Ritka beteg, kinek azt megemeli.

„Adjon Isten, főorvos úr, jónapot!”
„Adjon Isten, édes fiam, mi bajod?”

„Főorvos úr, csak egy az én kérésem:
Fáj a szívem, ha tud rajta, segítsen!”

Hat ablaka van a műtőszobának,
Amelybe sok beteget operálnak.

Lekötik a kezem-lábam szíjúval,
Fejemet is betakarják kosárval.

Műtős kislány készíti a helyemet,
Főorvos úr operálja szívemet.

Jó pajtásim, akik velem vótatok,
A jó Isten viselje a gondotok.

Mer én innet elmegyek vagy megélek,
Vagy meghalok vagy a babámé leszek.

A szakácsné maradjon meg magának,
Egye meg a levét is a szupának.

Mer’ én ettem sűrű szupát eleget,
A jó Isten húzza rátok az eget!

Adjon Isten, édesanyám, jó estét,
Hazajöttem mint egy váratlan vendég.

Nem örömre jöttem haza, nem búra,
Nagy kórházból vagyok kiszabadulva.

Édesanyám, gyújtsa meg a lámpáját,
Nézze meg a legkissebbik leányát.Megjegyzés

Sikeres és halálos végű műtéttel kapcsolatban keletkezett balladák eddig csak elvétve kerültek bele még az újabb balladagyűjteményekbe is. Három háromszéki változatot közelebbről Faragó tett közzé. Ezekben a modern kor kórházi történeteit megéneklő balladákban inkább az eseményrészletező epikai, mintsem a kihagyásos, szaggatott menetű balladai előadásmód jellemző. A két távoli földrajzi környezetből (Gyimesvölgye és Mezőség) előkerült balladaváltozatok közötti tárgybeli egyezésen túl nincs az egymástól való függésnek semmi nyoma. Ami feltűnő, az egyik mezőségi változat (II.) jobban őrzi a régi és az új balladai előadás drámaiságát, mint a félreeső földrajzi ponton lejegyzett gyimesi változat.

Csanádi—Vargyas 567. — Konsza Samu—Faragó József, Háromszéki magyar népköltészet 220. — Faragó, Jávorfa-muzsika 383—7, 455.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 642.)