Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Elmenyek én Vásárhelyre


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1974-08-04
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1979
Megjelenés helye: Ráduly 1979: 80/ 21. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát Józsefné Ötvös Sára, KibédSzöveg

1.    Elmenyek én Vásárhelyre,
       Felmenyek a törvényszékre.
       Ott látok sok anyát sírni,
       Engem fognak elítélni.

2.    Elítélnek három évre,
       Szabadulnék, de nem lehet.
       Írok levelet anyámnak,
       Küldjön ruhát rab fiának.

3.    Meg is jött a tiszta ruha,
       Sírhatsz mostan, édesanya,
       Sírhatsz most már jajszóval is,
       Egy fiad volt, rab lett az is.

4.    Anyám, anyám, édesanyám,
       Jöjjön, nézze meg a cellám.
       Tiszta most az én nyoszolyám,
       Itt élek vagy halok tovább.

5.    Erdő, erdő, kerek erdő,
       Közepébe rabtemető.
       Fölötte egy halálmadár,
       Egyik sírról másikra száll.Megjegyzés

    21. Látom az urakat írni
    Könnyen változó szerkezetű balladás dal, Kibéden csak a magyar ajkú cigányok ismerik. Seprődi gyűjteménye nem tartalmazza. Vargyas Lajos mintegy 50 variánsáról tudósít (Vargyas, II. 723.). Három kibédi változata: Ráduly, 52-54. sz.
    „Ezt is leányka koromba tanoltam, akik hazajöttek a fegyházból, azok fútták. A virrasztóénekekbe is fúttak belőle, emlékszem réja” - mondta Ötvös Sára. Mostanában nagyon ritkán énekli, hetvenéves kora óta már a virrasztóba is alig jár. „Este nem látok jól menni, de a mostani fiatalsággal már nem is lehet úgy virrasztani, mint régebb. Egybe futnak össze s verekednek.” Érdekes észrevétel: arról tanúskodik, hogy az életformaváltás során a régi típusú cigányvirrasztó is fokozatosan átminősül, kezdi elveszteni közösséget megtartó egykori szerepét.
    1976 őszén újra elénekeltettük a balladát. A szöveg terjedelme nem változott, de a versszakokat már nem abban a sorrendben énekelte el, mint első lejegyzésünk alkalmával: az első versszak után a negyedik és ötödik versszakot fújta, ezeket követte aztán a második és a harmadik strófa. A szövegben is több helyen módosított: az első versszak második és harmadik sorát: Felmenyek a törvényszékre. / Ott látok sok anyát sírni az új változatban így módosította: Budapesti törvényszékre. / Ott látok én sok urakot. A második versszak elején is változtatott: az Elítélnek három évre, / Szabadulnék, de nem lehet helyett ezt énekelte: S elítélnek három évre, / Három kerek esztendőre.
    A dallam műzenei eredetű.

(Ráduly 1979: 129.)