Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Elment az én rózsám


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Nagyenyed
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 209-211/66. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Elment az én rózsám
Idegen országba.
Mindig csak azt írja:
Menjek el utána.

2. Nem megyek utána
Idegen országba,
Inkább meggyászolom
Háromféle gyászba.

3. Pénteken vörösbe,
Szombaton fehérbe,
Vasárnap délután
Tiszta feketébe.

II.

1. Jó napot, jó napot
Ismeretlen anya!
Hová tette lányát,
Egyetlen Juliskát?

2. Elment, fiam, elment
Ki a zöld erdőbe
Gyöngyvirágot szedni,
Koszorúba kötni.

3. Nincsen ott, nincsen ott,
Ismeretlen anya!
Hová tette lányát,
Egyetlen Juliskát?

4. Elment, fiam, elment
A lakodalomba
Tángyért törölgetni,
Asztalt teríteni.||

5. Nincsen ott, nincsen ott,
Ismeretlen anya!
Hová tette lányát,
Egyetlen Juliskát?

6. Mi tűrés, tagadás! …
Úgy is te léssz párja:
Benn van a szobába’,
Sírdogál magába.1

7. Benyit a vőlegény,
Szúrja a lány szívét,
Szúrja a lány szívét,
Azután az övét.

8. Udvarom, udvarom,
Gyászos kis udvarom!
Nem sepri föl többé
Az én gyenge karom.

III.

1. Udvarom aljába
Van egy nagy diófa,
Az alá van kötve
Egy szürke paripa.

2. Jere, rózsám, jere:
Ültess fel a lóra,
Hogy menjünk el vissza
Idegen országba.

3. Nem megyek, nem megyek
Többé soha hozzád.
Vérem a véreddel
Föld porát áztatja.2Megjegyzés

1. Vagy: Mi tagadás benne!
Úgy is te lész párja:
Az első szobába’
Sirdogál magába.

2. Újabb kori változatait lásd: Vadrózsák, I. 152; Székely Sándor: Szerelmi népdalok, 53; Arany–Gyulai: Népkölt. gyűjt. III. 87. és 141. A II. rész Világszép Erzsók 8–10. szakával vethető össze. Arany–Gyulai: I.
18. A III. rész egyes vonásait (hozzávéve a II. rész utolsó versszakát is) feltaláljuk Kriza: Vadrózsák, I. 16. és Arany–Gyulai: II. 30–31. (Elment az én uram/ Nagy Törökországba…)

 

66. Elment az én rózsám (Nagyenyed )
Lelőhely: EA 2276: 56–57a lap, 27. sz. Ismeretlen kéz írása, Kanyaró Ferenc autográf kommentárjával. A ballada besorolása problémás, az öngyilkosok balladáihoz is beillik. De emlékeztet Az eladott leány típusú ballada bizonyos formuláira is. Osztjuk Kanyaró Ferenc vélekedését a tekintetben, hogy az azonos dallam és ritmusképlet mentén szerveződött laza szerkezetű szövegegyüttessé a három rész. A balladának másolatát nem találtuk a Kanyaró-hagyatékban, találtunk viszont egy másik szöveget, ugyancsak Nagyenyedről, mely némileg eltér a főszövegben közölttől.

66.1. A ballada változata: AKKvár–MsU 2293: 87–88. folio. Ismeretlen kéz írása, Kanyaró autográf jegyzetével. Az eredeti kéziraton Nagyenyed mellett szerepel Felsőzsuk, mint a ballada gyűjtési helye. Ezt azonban áthúzta Kanyaró. Ez a változat rövidebb a főszövegben közöltnél: hiányzik belőle a harmadik rész, a két első egység nagyjából azonos, de szóhasználat tekintetében vannak eltérések. Összességében ez a változat jobbnak mondható, mint a főszövegben közölt. Kanyaró az 1896-os gyűjtemény összeállításakor ismerte ezt a szöveget (jegyzetben közölni akarta ennek jelentősebb eltéréseit, de aztán meggondolta magát és áthúzta azokat), ennek ismeretében döntött úgy, hogy a publikálásra szánt gyűjteménybe a hosszabb, bár gyengébb változatot veszi fel. Kanyaró döntése értelmében mi is a törzsanyagban a hosszabb változatot közöljük, jegyzetbe azonban felvettük a rövidebb szöveget is, jelezve benne a főszöveg eltéréseit:

1. Elment az én rózsám
Idegen országba,
Mindig csak azt mondja: azt írja
Menjek el utána.

2. Nem megyek utána
Idegen országba,
Inkább meggyászolom
Háromféle gyászba.

3. Pénteken pirosba,
Szombaton fehérbe,
Vasárnap délután
Tiszta feketébe.

II.

1. – Jó napot, jó napot,
Ismeretlen anya!
Hová tette lányát,
A kedves Egyetlen Juliskát?

2. – Elment, fiam, elment
Ki a zöld erdőbe,
Gyöngyvirágot szedni,
Koszorúba kötni.

3. – Nincsen ott, nincsen ott,
Ismeretlen anya!
Hová tette lányát,
A kedves Egyetlen Juliskát?

4. – Elment, fiam, elment
A lakadalomba: ||
Tányért Tánygyért törölgetni,
Asztalt teríteni.

5. – Nincsen ott, nincsen ott,
Ismeretlen anya!
Hová tette lányát,
Egyetlen Juliskát?

6. – Mi tagadás benne,– Mi tűrés, tagadás
Úgyis te lészsz párja –
A belső szobába’ Benn van a szobába
Sirdogál magába.

7. Bemegy Benyit a vőlegény,
Szúrja a lány szívét,
Szúrja a lány szívét,
Azután az övét.*

8. Udvarom, udvarom,
Szép kerek udvarom!
Nem seper föl többé
Az én gyenge karom.

(Nagyenyed) Felső Zsuk

 Kanyaró jegyzete a balladához, amit utólag áthúzott:
 * Innen hiányzik egy vagy két strófa, mely világot vetne a homályos történetre.
 Együtt, egy nótára éneklik e két verset. Az első emlékeztet egy régi néprománcra, melynek variánsát képezi a régitől sokban elütő megoldással. Vesd össze:

Elment az én uram
Nagy-Törökországba .

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 635-637.)