Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Elégett a csiribiri határ


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1860-as évek
Gyűjtés helye: Nagyajta
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 523-524/319. sz.
Forrás:

Ütő András nagyajtai mester feljegyzése a 60-as évekből.


Szöveg

1. Elégett a csiribiri határ,
Odaégett kilenc juhászbojtár.
Odaégett kilenc pár ruhája,
Számadónak a sallangos bundája.

2. Számadónak nincsen semmi kára,
Kinyeri azt a nyíri vásárba’.
De a szegény kilenc juhászlegény
Maga is mind odaégett szegény.

3. Szőke kislány, aki ott kerüli
Számadótól a juhászt követi,1
– Szőke kislány, hiába keresed,
Odaégett, ki téged szeretett.

4. Mutassátok meg nékem a sírját:
Hadd öntözzem könnyeimmel hantját.
Hadd teremjen rózsát, nem töviset:
Mert ő engem igazán szeretett.Megjegyzés

1. Kérdezi, megkövetéssel, engedelemkéréssel tudakolja.

 Ütő András nagyajtai mester följegyzését közlöm a 60-as évekből. Abonyi Lajos a Magyar Népköltési Gyűjtemény I. ktében 1872-ben kiadta egy változatát, mely az itt bemutatott szöveggel nagyjában megegyezik, csakhogy a „szegedi nagy cserény” s benne a „barna gulyás legény” ég meg, s „barna kislány kerüli a cserényt” Abonyi közlésében (I. 206). Gyulai Pál gyöngéd és szép népies költeménynek tartja, de talán nem egészen népies eredetűnek (Uo. 569). Közlésünk egy nem értéktelen adattal kíván járulni az eredet kérdésének földerítéséhez.

(Kanyaró 2015: 524.)

319. Elégett a csiribiri határ (Nagyajta)
Lelőhely: EA 2276: 178. lap, 124. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

319.1. A ballada eredeti lejegyzése Ütő András nagyajtai mester kézírásában: MUEKvGyLtár 18. csomag. Egyleveles kézirat.

1. Elégett a csiribiri határ.
Oda égett kilencz juhász bojtár
Oda égett kilencz párruhája vásárban Kihagyott szó
Számadónak s sallangos bundája.

2. Számadónak nincsen semmiskára semmi kára
Kinyeri azt a’ nyiri vásárban
De a szegény kilencz juhász legény
Maga is mind odaégett szegény.

3. Szőke kis lány a ki ott kerüli
Számadótól a juhászt követi
Szőke kis lány hiába keresed
Oda égett ki téged szeretett.

4. Mutassátok megnékem a sirját
Hadd öntözzem könyeimmel hantját //
Hadd teremjen rózsát nem töviset
Mert ő engem igazán szeretett.

5. Egy asszonnak van két szép leánya
Egyik rózsa másik majoránna.
Megizenem én azt az anyának
Kösse össze nékem bokrétának. Ezt a strófát Kanyaró kihagyta.

(Nagyajta, Ütő András 1867 körül)

A helynév, a gyűjtő neve és az évszám Kanyaró írása.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 790–791.)