Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Egyet-kettőt fordulok


Gyűjtő: Demeter Zsolt
Gyűjtés ideje: 1974-01
Gyűjtés helye: Csíkmadaras
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 142/44. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Fazakas Péterné Deák Ilona, 59 évesSzöveg

- Jőjön haza, édesanyám,
Mert beteg az édesapám!
- Eredj, édes jó leányom,
Mindjárt én is megyek,
Egyet-kettőt hadd forduljak,
Mindjárt otthon leszek.

- Jőjön haza, édesanyám,
Mert meghalt az édesapám!
- Eredj, édes jó leányom,
Mindjárt én is megyek,
Egy fél kupát hogy csapjak be,
Mindjárt otthon leszek.

- Jőjön haza, édesanyám,
Eltemettük édesapám!
- Eredj, édes jó leányom,
Én is mindjárt megyek,
Egyet-kettőt hadd forduljak,
Mindjárt otthon leszek.

- Jőjön haza, édesanyám,
Eltoroztuk édesapám!
- Eredj, édes jó leányom,
Én is mindjárt megyek,
Egyet-kettőt hadd forduljak,
Mindjárt otthon leszek.

- Jőjön haza, édesanyám,
Leánkérők jöttek hozzám!
- Isten áldja, komámasszony,
Most már megyek haza,
Eljöttek a leánykérők,
Én is férjhez megyek.Megjegyzés

 Viszonylag kevés változatát gyűjtötték össze e balladának. Vargyas Lajos összesen 46 adatát sorolta fel, amelyek között csíki 6. Lelőhelyei: Csíkkarcfalva, Gyergyóremete, Kászonimpér 3, Kászonújfalu.
 Vargyas Lajos 1976-ban közölt adatait még 29-el egészítettük ki (Albert Ernő 1989. 160:19–20.j.). Töredékes változata található Sebestyén Dobó Klára 2001-ben kiadott kötetében (75:40 és 93:54.). Így az eddig nyilvántartott magyar változatok száma 80.
 Vargyas Lajos megállapítása, hogy ez a ballada is francia eredetű, s már a középkorban ismertté vált magyar környezetben is. Adatai megtalálhatók a német, holland, görög, aroman, bolgár gyűjteményekben, összesen 52 változatban.
 A ballada román–magyar kapcsolatával Adrian Fochi is foglalkozott.
 Legutóbb Faragó József foglalta össze az eddigi kutatást. (1998. 300-37.j.)


(Albert Ernő 2004: 315.)