Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Dancsuj Dávid


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Háromszék
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 166-167/39. sz.

Szöveg

Bodok felett vagyon egy kis sürü bereg,
Szegény Dancsuj Dávid a között kesereg.
Nem jó Dávid, nem jó sirni, keseregni,
Ha meglát valaki, hova tuccz el lenni! ||

Ha a fekete főd
Ketté hasadhatna
Szegén Dancsuj Dávid
Belé borulhatna.
De a feteke főd
Ketté sem hasadhat,
Szegény Dancsuj Dávid
Belé sem borulhat.

Aggyon Isten annak ezernyi ezer jót,
Ki az én bőcsömet megrenditette vót,
Köszönöm apámnak, én édes anyámnak,
Mett jó fiat növelt bolygó katonának
Az ország rabjának.
Mennyi égen csillag, író diák vóna,
Mennyi réten fuszál[!], mind pennaszár vóna,
Mennyi erdőlapi, mind papiros vóna,
Verestenger hobja mind tentalé vona:
Az én sok bánatim még sem férne rea
Az én sok bánatim még sem férne rea.

A hol én elmenyek még a fák es sirnak
Gyenge ágairól levelek lehullnak.
Hulljatok levelek, takarjatok engem,
Met[!] az én kedvesem sirva keres engem.
Kereshetcz engemet, mett meg vagyok halva
Gyenge falapival bé vagyok takarva.
Gyenge falapival bé vagyok takarva.Megjegyzés

Kéziratból: EA 10747: 2–3/3. sz. – Ua. in MNGY III. 1882: 35-36/20. sz. Gyulai a balladát – feltehetően – a kéziratból közölte. A szöveg nagy részén lényeges változtatást nem hajtott végre: tagolatlan formában, a rövid sorú részt is tizenkét szótagos hosszú sorokra alakítva tette közzé a verset  – de a kézirat utolsó hat és fél sora nélkül. A ballada utolsó hat sorát a szerelmi dalok között közölte. (MNGY  III. 1882: 124/15. sz.) A hosszú sorokat kettőbe osztotta (a tizenkét szótagos sorokból két hatszótagos lett), s az így átváltoztatott versből három négysoros strófát alakított ki. – A balladát az MNGY III.-ból közölte újra az összesítő válogatásban Gergely Pál, de strófákra osztott szöveggel. L. SZNGY I. 1956: 88/45. sz.

            A balladahősről levéltári kutatások alapján a közelmúltban derítette ki Albert Ernő, hogy nem rabló, hanem háromszéki szökött katona volt. Vö. Albert Ernő 2007

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 636.)