Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Dáncsics Dávid


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1870 előtt
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 166/38. sz.

Szöveg

Bodok felett vagyon egy kis sürü berek,
Szegény Dáncsics David a felett kesereg;
Nem jó Dávid nem jó neked most itt lenni,
Ha valaki meglát, hová fog eltenni.

Ha a fekete föld ketté hasadhatna,
Szegény Dáncsics Dávid belé borulhatna;
De a fekete föld ketté nem hasadhat,
Szegény Dáncsics Dávid, belé nem borulhat.Megjegyzés

Kéziratból: EA 10755: 1. – A ballada kézirata egy nagyobb gyűjtemény töredéke, mert a 15. sorszámot viseli, a papírszelet pedig, amire a balladát felírta gyűjtője, a 23. lap volt.

            Kriza 1870 februárjában a Fővárosi Lapokban közölte a Dáncsics Dávidról szóló töredéket Székely népköltészeti töredékek gyűjtőcím alatt. (Kriza János 1870b/I. )  A kézirat és a publikált szöveg szóról szóra megegyezik. Dáncsics Dávid nevéhez Kriza lábjegyzetet csatolt: „Dáncsics Dávid e században élt rabló volt, kit a Nyergesen a plojások[!] lőttek agyon.” – A töredék nem kapott helyet sem az MNGY III-ban, sem az SZNGY-ben.

            Ismerve a Fővárosi Lapokban megjelent változatot, Faragó József nem kis megdöbbenéssel és gyanakvással konstatálta, hogy az MNGY III-ban olyan változata jelent meg a balladának, melynek sem a szövege, de még csak a balladahős neve sem egyezik a Kriza által publikált balladatöredékével. (Faragó József 1971a: 250) Faragó József dilemmájára a következő, 39. számú ballada ad magyarázatot.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 635-636.)