Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Csobánlegény voltam


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1988-05-21
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Pozsony Ferenc
Közlés ideje: 1994
Megjelenés helye: Pozsony 1994: 74-76/ 24. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, KlézseDallamSzöveg

1.    Csobánlegény voltam, csobánlegény voltam,
    Lefeküdtem vala s egy patak martjára.

2.    Egy sárig kis kígyó bébútt kebelembe,
    Egy sárig kis kígyó bébútt kebelembe.

3.    Anyám, édesanyám, aki azt kiveszi,
    S aki azt kiveszi, fél karját elveszti.

4.    - Fiam, édes fiam, mintsább karom nélkül,
    Mintsább karom nélkül, jobb a fiam nélkül.

5.    Menj el te apádhoz, talán ő kiveszi,
    Menj el te apádhoz, talán ő kiveszi.

6.    - Apám, édesapám, édes kedves apám,
    Csobánlegény vagyok, lefeküdtem vala,

7.    Lefeküdtem vala, s e patak partjára,
    Egy sárig kis kígyó bébútt kebelembe.

8.     S aki azt kiveszi, fél karját megeszi,
    - Jaj, fiam, jaj, fiam, mintsább azt kivegyem,

9.    Hogy mintsább karom nélkül, jobb én fiam nélkül,
    Mintsább a fél karom nélkül, jobb a fiam nélkül.

10.    Menj el, te bátyidhoz, talán ő kiveszi.-
    S ő es csak elmene az ő jó bátyjához.

11.    - Bátyám, édes bátyám, csobánlegény valék,
    Lefeküdtem vala s e patak partjára.

12.    Egy sárig kis kígyó bébújt kebelembe,
    S aki ezt kiveszi, fél karját megeszi.

13.    - Mintsább karom nélkül, jobb én öcsém nélkül,
    Mintsább karom nélkül, jobb én öcsém nélkül.

14.    Menj el te öcsédhez, talán ő kiveszi,
    Menj el az öcsédhez, mert lehet, kiveszi.

15.    - Öcsém, édes öcsém, lefeküdtem vala
    S a patak martjára, s a patak partjára.

16.    Egy nagy sárig kígyó bébútt kebelembe,
    S aki azt kiveszi, félkarját megeszi.

17.    Bátyim, édes bátyim, mintsább karom nélkül,
    Mintsább karom nélkül, jobb a bátyám nélkül.

18.    Menj el te rózsádhoz, talán ő kiveszi,
    Menj el te rózsádhoz, talán ő kiveszi.

19.    - Rózsám, édes rózsám, édes kedves rózsám,
    Lefeküdtem vala a patak partjára,

20.    S egy nagy sárga kígyó bébútt kebelembe,
    S aki azt kiveszi fél kartját megeszi.

21.    - Hallod-e, te babám, mintsább tőled nélkül,
    Mintsább tőled nélkül, jobb fél karom nélkül.-

22.    Ő es csak bámula az ő kebelibe,
    S ő es csak kivevé azt a sárig kígyót.

23.    Né hol nem sárig kígyó, ni hol sem sárig kígyó,
    Há egy darab arany, há egy darab arany.

24.    - Lássátok-e, apám, kedves édesanyám,
    Megpróbáltalak most, hogy tü sajnáltok-e?

25.    Nem bízom én másban, csak az én rózsámban,
    Mert ő segít ingem, mert ő segít ingem.Megjegyzés

    A szeretet próbája
    A legnyugatibb folklórterületekről egészen Moldváig elterjedt balladatípus (Vargyas 1976. II. 478.). Faragó lészpedi, gajdári változatait közölte (Faragó - Jagamas 1954. 87-92.). Ismerték Gajcsánában is (Küllős 1980. 262.). Kallós Zoltán rábukkant Lészpeden, Rácsilán, Forrófalván, Klézsén és Máriafalván (1970. 375-390.). Szintén ő közölte Szályka Rózsának két variánsát (1973. 51-52.). Hodorog Lucától más szöveggel közölték dallamváltozatát (Seres - Szabó 1991. 81. sz.).

(Pozsony 1994: 254.)