Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Csíki erdő gyászba’ van


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Csíkdelne
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 545/345. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

(Töredék)

1. Csíki erdő gyászba’ van;
Rózsa Sándor halva van.
Pároskés a szívében,
Rézfokos a fejében.

2. Csütörtökön hajnalba’
Vígan ment a vásárba.
– Ne menj, Sándor, kisfiam!
– Vagy megyek, édesanyám,
Vérben fürdök én mingyárt.Megjegyzés

345. Csíki erdő gyászba van (Csíkdelne)
Lelőhely: EA 2276: 105. lap, 65. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

345.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag. Ismeretlen diák kézírása. – Kanyaró ahelyett, hogy a versszakokat logikus sorrendbe rendezte volna, a szöveget kettéosztotta, s két külön töredéket állított elő a Csíkdelnén feljegyzett szövegből. A két első versszakból lett a 346. számú töredék, a két utolsóból pedig a 345. számú.

Édes anyám, kedvesem,
Van e ruha szenyesen?
Ha nincs ruha szenyesen,
Adok egy párt véresen.

Édes anyám sirhac már
Siromra borulhatsz már ||
ti leányok sirjatok
Siromra boruljatok
koszorukat fonyatok.
Síromra borulhattok
Koszorúkat fonhattok… Kanyaró betoldása ez a két sor

Csiki erdő gyászba van
Rozsa Sándor halva van
Páros kés a szivében
Réz koporsó melete. Réz fokos a fejébe

Még csütörtökön regel hajnalba
Vigan ment a pincében vásárba
Ne meny Sándor kis fi am
Vagy megyek édes anyám,
Vérben fürdök én mingyárt.

(Csíkdelne, é. n., gy. n.)

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 798–799.)