Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Csáki bíró leánya


Gyűjtő: Gottlieb Mór
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Kolozsvár
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 201/57. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. – Jó estét, jó estét, Csáki bíró asszony,
Talán már alszik is a kedves galambom.
– Alszik is, alszik is, le is van feküdve,
Diófa ágyába’ el is szenderülve.

2. – Menjen be, menjen be, küldje el a bálba.
Karmazsin cipőjét húzza a lábára.
Zöld selyem kendőjét kösse a nyakába,
Tíz aranygyűrűjét húzza az ujjára.

3. – Jó estét, jó estét, korcsmárosné asszony!
Hol van az a legény, aki táncoltasson?
– Menjen be, kerüljen, üljen a diványra,
Ez a hat muzsikus régen vár magára.

4. – Húzzátok, cigányok, estétől reggelig!
A bíró lányát míg halva haza viszik.
– Eressz ki, eressz ki, eressz, hogy menjek ki!
Karmazsin cipőmből a vért hogy öntsem ki.

5. – Ne menj ki, ne menj ki, mert meghűtöd magad,
Tíz pár aranygyűrűd az ujjadba dagad.
– Eressz ki, eressz ki, eressz, hogy menjek ki!
Karmazsin cipőmből a vért hadd öntsem ki.

6. Átkozott az apa, de inkább az anya,
Ki egyetlen lányát a bálba bocsátja!
Este elbocsátja, reggelig nem látja,
Reggel nyolc órára halva viszik haza.

7. Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom,
Nem seper többé ki az én gyenge karom,
Nem seper többé ki az én gyenge karom.1Megjegyzés

57. Csáki bíró leánya (Kolozsvár)
Lelőhely: EA 2276: 90. lap, 50. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

57.1. A ballada eredeti lejegyzése Gottlieb Mór kézírásában: MUEKvGyLtár 18. csomag.
(Felső indexben közöljük Kanyaró módosításait. A számok a strófabeosztást jelzik.)

1.napot estét, jó napot estét Csáky bíro asszony
Talán már alszik is a kedves galam-
bom alszik is, alszik is leis van fekűd-
ve diófa ágyába fehér párná-
jában el is szenderülve. 2 menjen be menjen be küldje
el a bálba karmazsdi karmazsin czipőjét huzza
a lábára zőld selyem kendőjét kősse
anyakába 10 arany gyűrüit gyűrűjét huzza
az újjára. 3. Jónapot estét, jó napot estét korcs-
márosné asszony hol van az a legény
ki engem hivatott aki táncoltasson, menjen be kerűly-
en űlyenadiványra ez a hat
muzsikus régen vár magara. //
4. Huzzátok czigányok estétől regge-
lig míg Csáky biro lányát A bíró lányát míg halva haza
viszik eresz ki, eresz ki, eresz hogy menjek ki
karmozsdi Karmazsin czipőmből a vért hogy ontsam
ki öntsem ki 5. ne meny ki, ne meny ki mert meg-
hűtőd magadat magad 10 pár arany gyűrűd
az újjadra ragad az ujjadba dagad/ Eressz ki, eressz ki, eressz, hogy menjek ki/ Karmazsin cipőmből
a vért hadd öntsem ki. 6. átkozot az apa
de inkább az anya ki egyetlen lá-
nyát a bálba bocsátja este el-
bocsátja reggelig nem látja reggel
8 órára halva viszik haza.
7. Udvarom udvarom, sép kerek udvarom
Nem seper többé ki a kedves galambom az én gyenge karom,
Nem seper többé ki a kedves galambom az én gyenge karom.
  fujják             irja
Kolozsvár       Gottlieb

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 630.)