Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Butyka Imre


Gyűjtő: Székely Ferenc
Gyűjtés ideje: 1894-04-00
Gyűjtés helye: Homoródszentpál
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 555-556/361. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Hallották-e, Korondfalván mi történt?
A korondi csendőrkáplárt megölték.
Vérét vették, mint a fogolymadárnak,
A korondi Butyka Jánosfiának.

2. Hej, de szépen szól a korondi harang;
De még szebben az erdei vadgalamb:
Azt kesergi egész Korond faluja:
Kit megöltek künn a hegyen a porba’.

3. Künn a hegyen mossa holló a fiát:
Ezen percben a búbánat itt talált.
Ha előre tudta volna istentől,
Nem félt volna három oláh legénytől.

4. Négy órakor Korond falván kávézott,
Estve hétkor piros vére kiomlott.
Butyka János, nyisd ki a te kapudat:
Halva hozzák a te csendőr fiadat.

5. De nem ide, a magad szállására,
Hanem a korondi nagy kaszárnyába…Megjegyzés

 Egyszerű székely ember műve ez, ki egy-egy versét ki is nyomatja, s maga elterjeszti a sokadalmak alkalmával. A nép átalakító költői tehetsége már megkezdte munkáját példányunkon.
 A ballada hőse, Butyka Imre valami hat vagy hét éve a korondi postát kísérte télvíz idején Udvarhelyre. Ez útjában a Kalonda nevű hegyen támadta meg három oláh legény, kiket egy volt postaszolga biztatott fel e vállalatra. A postakocsis elszaladt és megmenekült; Butyka Imre mindvégig helytállott. A nép számos balladában örökítette meg a bátor csendőr emlékét.
 Úgy értesülök, hogy egy r. kt.1 diák is írt balladát ugyane tárgyról Háromszéken, s művét maga készítette dallamával együtt szintén elterjesztette a nép között. Mennyiben való ez, nem tudom eldönteni.2

(Kanyaró 2015: 556–.)

1. [római katolikus]
2. [Kanyaró az utolsó bekezdést utólag áthúzta.]

361. Butyka Imre (Homoródszentpál)
Lelőhely: EA 2276: 139. lap, 88. sz. Ismeretlen kéz írása Kanyaró autográf jegyzetével.

361.1. A ballada eredeti lejegyzése: AKKvár–MsU 1857: 13–14. lap, 17. sz. Székely Ferenc VIII. g. o. t. kézírása. (Gyűjteményét befejezte 1894. április 5-én) – Kanyaró mindössze annyit változtatott a szövegen, hogy a 7. sorban Korond falvája helyett Korond faluját írt, a negyedik strófa utolsó két sorában a kapudot – fiadat rímpárban a rímhívót kapudatra változtatta.

361.2. A ballada nyomtatásban: OLOSZ Katalin 2010: 635/1. sz.

361.3. A meggyilkolt csendőr típusú balladáról újabban két monografi kus igényű tanulmány is készült. Lásd DEMETER Lajos 2009, OLOSZ Katalin 2010. Az utóbbi tartalmazza a Kanyaró-hagyaték idevágó balladáit is. – A ballada szerzője kibédi Domokos Ferenc népi verselő.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 803–804.)