Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Butka Imre


Gyűjtő: Kovács Gábor
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Marosvásárhely
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 557-558/363. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

I.

Hallod, pajtás, Vásárhelyen mi történt:
Butka Imrét megölték a pénzéért.
Ottan feküdt Vásárhely határszélén,
S megtalálták harmadnapnak reggelén.

II.

Vérbe fekve
Feküdt ott agyon verve.
Arany sarkantyúja
Vérébe volt fagyva.
Hímezett ruhája
Le volt róla húzva.
Az ezüst órája
Is el volt rabolva.
Hímezett mellénye
El volt tőle véve;
Mikor megtalálták,
Véréből kihúzták,
Nem ismertek rája:
Úgy el volt változva.

III.

Odamegy az édesanyja,
Költi, de nem hallja,
Odamegy az édesapja,
Költi, de nem hallja.
Odamegy édes rózsája,
Költi és meghallja:
– Kelj fel, kelj fel, Butka Imre ,
Borulj a vállamra.
– Felkelnék én, édes rózsám,
Csak a két lábamot bírnám.
Csináltatsz-e nékem
Ezüstből koporsót?
– Csináltatok, édes rózsám,
Aranyból koporsót.1Megjegyzés

1. Úgy látszik három ballada töredékéből van összerakva. A középső rész eredetileg valami megölt huszárról szólhatott.

(Kanyaró 2015: 558.)

363. Butyka Imre (Marosvásárhely)
Lelőhely: EA 2276: 141. lap, 90. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

363.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 50. csomag. Kovács Gábor II. o. t. kézírása.

Halod pajtás vásárhejen mi történt,
Meg ölték Butka Imrét a penzéér Butka Imrét megölték a pénzéért
Ott feküdt vásárhejnek határ szélén
S meg találták harmadnapnak regelén.
Vérbe fekve
Teküdt Feküdt ot agyon verve
Arany sarkantyuja

Vérébe volt fagyva
Himezet ruhája
Le volt rola huzva,
Az ezüst orája
Is el volt rabolva.
Himezet melénye
El volt töle véve,
Mikor megtalálták,
Véréből ki huzták
Nem ismertek rája,
Ugy el volt torzulva változva
Oda megy az edes anya,
Köti, de nem haja,
Oda megy az édes apja,
Köti, de nem haja,
Oda megy édes a rozsája
Köti és meg haja.
Kelj fel Kelj fel Butka Imre ,
Boruj a valamra.
Felkelnék én édes rozsám,
Csak a két lábomot birnám.
Csináltatnál Csináltatsz-é nékem ezüstböl koporsot
Csináltatnék Csináltatok néked aranybol koporsot.

(Marosvásárhely)

363.2. Kanyaró Ferenc második másolata a balladáról: MUEKvGyLtár 50. csomag.
Ebben a másolatban Kanyaró merészebben alakított a szövegen, a végét kiegészítette A megszólaló halott típusú ballada záró formulájával.

Butka Imre halála

I.

Hallod, pajtás, Vásárhelyen mi történt?
Butka Imrét a pénzéér’ megölték.
Ott feküdt a város határa szélén
S megtalálták harmadnapnak reggelén.

II.

Ott vérbe keverve
Feküdt agyon verve.
Arany sarkantyúja
Vérébe volt fagyva.

Himezett mellénye
El volt tőle véve,
Himezett ruhája
Le volt róla húzva.
Ezüst órája is
El volt már rabolva.

Mikor megtalálták
Véréből kihúzták,
Nem ismertek rája,
Úgy el volt torzulva.

III.

Oda megy az édes apja,
Költi, de nem hallja,
Odamegy az édes anyja,
Költi de nem hallja.
Oda megy a szép rózsája,
Költi és meghallja.

–Kelj fel, kelj fel, Butka Imre,
Borulj a vállamra.
Felkelnék én, édes rózsám,
Csak a lábam birna.

Csináltatsz-é nékem
Ezüstből koporsót?
Csináltatok néked
Aranyból koporsót.

Megsiratsz-é engem
Vagy két ember előtt?
Megsiratlak téged
Egész világ előtt!

(Marosvásárhely)

„Érdekes példája, mint olvasztják össze a székely csendőr egyszerű balladáját a régi, s talán legnépszerűbb Tisza melléki legszebb balladával:

Megöltek egy legényt
Hatvan forintjáért, stb.

A következő töredék szintén e kísérlet eredménye.” [Az említett töredék nincs a szöveg mellett.]

363.3. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 378–379. lap. Ismeretlen kéz írása. Azonos Kanyaró második másolatával.

363.4. A változat nyomtatásban először: OLOSZ Katalin 2010: 636–637/9. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 805–807.)