Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Búsul a magyar


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1850-es évek eleje
Gyűjtés helye: Abrudbánya
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 373/186. sz.
Forrás:

Kéziratos énekeskönyv-töredékből


Szöveg

1. Búsul a magyar hona állapotján,
De rejti könnyeit, s nem panaszol sorsán.
Mint villámütött szírt, áll dacos hidegen,
Mintha seb se volna megroncsolt keblében.

2. A kegyenc népek: szász, oláh, rác, horvát,
Érdembért kérnek, mint kislelkű szolgák.
A szász Szászországot, az oláh Dáciát,
A rác Vajdaságot, a horvát Slaviát.

3. A magyar hallgat fészkéből kiverve,
Kardjához se nyúlhat, az is el van szedve.
S nézi az új osztályt Árpádnak ős honán,
Keserűn kacag fel, ajkába harapván.

4. A muszka pénzen vásárolt győzelem
Gyávák kezében nem tarthat végtelen.
S kik dúlják a hont, semmit se véve föl,
Utoléretnek még a végzés kezétől.

5. A nemzet lelke Kossuthba letéve,
A koronával más országba méne.
Véle ment Batthyáni, Dembinszki, Bem, Pertzel,
És még néhány ezer magyar bajnok s lengyel.

6. Eljönnek ők még Rákos szent terére,
A szabad népek sergétől kísérve;
Újból fölépítik az ősi magyar hont,
Mit árulás többé és ármány le nem ront.Megjegyzés

Változat a múlt század elején elterjedt lengyeles dallamú elégiára: Búsul a lengyel
hona állapotján. Változatunk az ötvenes évek elejéről való.

(Kanyaró 2015: 373.)

186. Búsul a magyar (Abrudbánya)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 50. csomag [Dalok az 1850/54-es időszakból] Kanyaró Ferenc kézírása.

186.1. Az ének eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 50. csomag (Kéziratos énekeskönyv-töredék, melyet Pálfi László Abrudbányáról vitt be Kanyaró Ferencnek 1905-ben. 8–10. lap)
 Kanyaró pontosan másolta át a szöveget, mindössze egy szót változtatott meg a 3. versszak első sorában: A magyar hallgat fészkéből kitéve kiverve.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 724.)