Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Búsul a magyar


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1854
Gyűjtés helye: Sepsikőröspatak
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 371-372/185. sz.
Forrás:

Költő Sámuel Világi Énekes Könyvéből


Szöveg

1. Búsul a magyar,
Siratja hazáját:
Eladta Görgei
Kinyíló rózsáját.

2. Kesereg Kossuth
És az egész nemzet
Zokogva kiáltják:
Oh, keserves végzet!

3. A magyar szabadság
Kinyíló bimbóját
Letörte Görgei
A nemzet jó sorát.

4. Kesereg Kossuth,
És az egész nemzet,
Zokogva kiáltja:
Oh keserves végzet!

5. Egy évi harc után
Oly sok szép testvérnek
Rablánc lett a díja
A hős magyar vérnek.

6. Kesereg Kossuth
És az egész nemzet
Mert Görgei fogott
A sátánnal kezet. ||

7. Bujdosik a magyar
Hegyeken, völgyeken,
Nem nyugszik magyar szív
Lánc közt, bilincseken.

8. Bujdosik Kossuth,
S a nemzet utána
Áldó imádságát
Zokogva kiáltja.Megjegyzés

 Búsul a lengyel/ Hona állapotján kezdetű régibb kesergő ének után szerezték. Kivált az első és második strófa feltűnően mutatja e hasonlatosságot.
 Tanulságos példája e szép költemény, mint ölt magára a fokozódó honfi bánat, a szélesebb festést és epikai vonásokat mind inkább elhagyván, pusztán csak lírai alakot.

(Kanyaró 2015: 372.)

 

185. Búsul a magyar (Sepsikőröspatak)
Lelőhely: EA 2276: 252–253. lap, 190. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

185.1. Az ének eredeti lejegyzése: AKKvár–MsU 1128/A: 36–37. Költő Sámuel kézírása.
 A magyar bú dala címmel leírt éneket Kanyaró változtatás nélkül másolta át millenniumi gyűjteménye számára. Nyilvánvalóan nem ragaszkodott Költő Sámuel szövegének betűhű átírásához, kijavította a nagyszámú helyesírási hibát, valamint Kossuth nevét, melyet Költő Sámuel következetesen Kosultnak írt hol kis-, hol nagy kezdőbetűvel.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 724.)