Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Búhangok


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 376/188. sz.
Forrás:

Kéziratos énekeskönyvből


Szöveg

1. Búsul a magyar hona állapotján,
Mert K[ossu]th Lajos nincsen a csatáján.
Kesereg a jobbágy és az egész ország,
Zokogva kiáltja: oda a sz[a]b[a]ds[á]g.

2. Századok óta jobb létért csatáztunk,
Hazánkért, királyért vérünkkel áldoztunk.
Jó magyar a király, hűségért jutalmaz,
Szabadság __ kötél _____ __ ___ ___hatja. ||

3. A büszke sasnak szárnyait elvágtuk,
A német császárt nagyba futni láttuk.
Hanem a legyőzött muszka fajhoz fordult,
Háromszázezernyi segítségért koldult.

4. Eljött a muszka, a magyar nem tágít[?]
Csak honárulásból vesztheti csatáit.
A magyar Görgeit átokkal sújthatja,
Mert Világosvárnál hazáját eladta.

5. Mostan a császár parancsolhat büszkén,
De azért az orosz áll a dolog élén.
Eljön még az idő, a nemzet feléled,
Súlyos bűneidért lakolsz, kutya német.

6. A szerbek büszkék, hogy van vojvodájuk,
Pedig a kutyáknak nincsen még hazájok.
A magyar vojvodát nem fog tűrni nyakán,
Míg egy magyar élend a nagyvilág hátán.

7. Jól tudja a császár, Vindisgrätz [!] ne szóljon[?] ||
Hogy mi volt a magyar Szolnokon, N____
Ez ifjú erő nem ismer még gátot,
Felfogja újonnan a szabadságharcot.Megjegyzés

188. Búhangok (H. n.)
Lelőhely: AKKvár–MsU 1153: 27v–28–28v. Ismeretlen kéz írása. – Az amúgy is nehezen olvasható kézírásban gyakoriak a rövidítések, melyek még nehezebbé teszik a szöveg kibetűzését. A vers elején egy-két szót az eredetinek megfelelően rövidítve (és kiegészítve) közlünk, a továbbiakban minden külön jelzés nélkül kiírtuk a rövidített szavak teljes alakját.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 727.)