Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Bodrogi Ferenczné


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Udvarhelyszék
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 1863
Megjelenés helye: Kriza János 1863: 9–10 / 4. sz.

Szöveg

Siratozza magát a szėgény rab asszon:
„Ma hét esztendeje, têjes harmad napja,
Hogy estem rabságra, szörnyü nagy fogságra;
Hol húsomot értem, húsomot mėgöttem,
Hol ezt nem tehettem, kégyók békák öttek;
Hol vérömöt értem, vérömöt mėgittam,
Karomból lábamból véröm sokszor szittam.

A ki neköm adná kinyerének héját,
Biz ez is mėglátná mėnnyeknek országát;
A ki neköm adná poharának vizét,
Az is mėgkóstôná a mėnnyország izét.”

Az ajtón hâgassa asszonság farajja:
Asszonyom, asszonyom, nagy tisztös asszonyom!
Valamit mondanék, ha mėg nem csapatna.

Siratozza magát a szėgény rab asszon:
„Ma két esztendeje, têjes harmad napja,
Hogy estem rabságra, szörnyű nagy fogságra;
Hol húsomot értem, húsomot mėgöttem,
Hol ezt nem tehettem, kégyók békák öttek;
Hol vérömöt értem, vérömöt megittam,
Karomból lábamból véröm sokszor szittam.

A ki neköm adná kinyerének héját,
Biz az is mėglátná mėnnyeknek országát;
A ki neköm adná poharának vizét,
Az is mėgkóstôná a mėnnyország izét.” –
 
„Mintsem neki adnám kinyeremnek héját,
Inkább oda vetném küssebb komondornak,
Mintsem oda adnám poharamnak vizét,
Inkább mėgitatnám palotám fődivel;
Fogjátok, vigyétök a fővövő hejre.” –

„Várj kicsit, várj kicsit te nagyságos asszon!
Mett a halottnak is hármat harangoznak,
Hát árva fejemnek ėgyet sem konditnak?
Ki lėánya vótál te nagyságos asszon”? –

„Én vótam még eddig Bodrogi Ferenczé”!–

„Bizony ha te vótál Bodrogi Ferenczé,
Bizony én is vótam Bodrogi Ferenczné,
Bodrogi Ferenczné a te édös anyád”! –

„Jer bé mostan, mondom, jer bé, édösanyám,
Téjbe mėgföröszlek, vajjal mėgkenetlek”! –

Ne förössz ingömöt, ne keness ingömöt,
Mett eleget kentél sötét tömlöcömbe,
Istenöm, lėányom! neköd fizessön mėg.Megjegyzés

Kádár Katát két változatban mutatom bé az irodalomnak s olvasó közönségnek; az első Kata nézetem szerint még a rendkívül mozgalmas s a vallási költészetre nézt is oly termékeny XVI-dik évszáz végin vagy a következő évszáz első felében termett „kápón-avirág” lehet, mely korba jórendin Bátori Bódizsár is tehető, mely történelmi nevet azonmelegibe, mint közszájon forgót, az ezt viselő főúrra való gondolás nélkül, csak úgy kapta fel a népdalnok s alkalmazta valamely megtörtént való eseményre. E balladákat legalább a hang, a forma és sok egyes vonás azonegy korszak terményéül tüntetik föl. ― A második Kata egyik később korbeli változata az elsőnek, szép „rozmarint szál” szintén a magyar népköltés kertjéből. Egy harmadik variánsnak is nyomában vagyok, mely néhány verstöredékből ítélve, legalább részletekben különbözni fog e két közlöttől. Az első még a forradalom előtt több évvel volt leirva egy fejér-nyikói jámbor székely atyafi szája után, de egypár hézagos verse miatt, mit csak későbbi időben sikerült kiegészítnem, mostanig nem jöhetett ki. Fiatalabb Kádár Katánkat Gálfi Sándor barátom födözte fel, akinek költői finom érzéke s művelt ízlésénél fogva az ily rejtőzködni szerető szépek kegyéhez juthatni különös szerencséje van. ― Bátori Bódizsár és Bodrogi Ferenczné a moldovai utazásáról ismert Ürmösi Sándor ur fürge kutatásának köszönhetők, aki többnemü közleményeivel járult e vállalathoz. Ez utóbb említett balladáknak több változatát még eddig minden fürkészésem után sem bírtam előkerítni, csak annyit tudok hallomás után, hogy Bodrogi Ferencznének tragicus szinhelye Marosszék egyik helysége lett volna. Most hát e székben puhatolódom valamely variáns után, mely „a szegén rab asszon” s „a nagyságos aszszon“ közti viszonynak homályos voltát egy kissé tisztábbra hozná.

(Kriza János 1863: 526.)