Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Boda Sándor


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Bölön
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 460-462/280. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Szomorú hír a faluban:
Boda Sándor halt az Oltba,
Szüleinek siralmára,
Egész falu fájdalmára.

2. Az Olt mellett többen voltak,
Barátjai ott állottak,
Rajta segítni nem tudtak;
Lehet, hogy nem is akartak.

3. Kisgyörgy Lajos úszni tudott,
Aki hozzá közel állott;
Neki kezet mégsem nyújta,
Hogy a vízből őt kihúzza.

4. Uzoni Pál kiáltotta,
Ő is egyik jó rokona:
– Segítsetek bár ti rajta,
Mert én nem mehetek oda!

5. Én is úszni nem tanultam,
Hogy segítenék én rajta,
Hogy ne haljon be az Oltba,
Szüleinek fájdalmára. ||

6. De ezt senki nem tette meg
Kisgyörgy volt a legközelebb.
A kezét sem érintette,
Hogy az életét megmentse.

7. Még mellőle félre szöke,
Hogy az éltét meg ne mentse;
Így a vízbe belé vesze,
Barátinak nézésére.

8. Gyávák voltak mindannyian,
Kik ott nézték csoportosan,
Hogy barátjok miként gázol,
Hogy a vízből szabaduljon.

9. De már vége életének,
Szenvedési véget értek.
A szép s jámbor legényecskét
Egész faluban szerették.

10. Boda Sándor te ki voltál,
Az életet vízben hagyád
Egy vasárnap délutánján,
Mint az Isten szabta reád.

11. Nincs a víznek rokincája1
Ez volt az Úr akaratja.
Amit kegyelméből ada,
Boda Sándor elfogadta. ||

12. Boda Sándor végbúcsúja,
Némán futott szét az Oltba ;
De a lelke azt susogja,
– Isten hozzád, édesapa!

13. De a lelke azt susogja:
– Isten hozzád, édesanya!
Sógora és testvérei
S valamennyi rokonai:
Áldás szálljon mind azokra!
Ez vala végső sóhaja.Megjegyzés

1. Rakoncája: Nincs, ami a vizet megfékezhetné.

 Ilyen formán szokták székelyeink a vízbe fúltakat elbúcsúztatni az élettől és ismerősöktől. (Vesd össze Arany–Gyulai: Népkölt. gyűjt. III. 36, 37, 39, 92 stb.) Ez a népballada legkezdetlegesebb alakja, mely pusztán csak történetet beszél el minden költői szépség nélkül. Fennebb közölt balladánkon is a népköltészet még csak most kezdhette meg átalakító és mindenható erejével újjá teremtő befolyását. De azért mégis szükségesnek tartottuk közölni, mert laza szerkezetével egy pillantást enged vetnünk az örökké munkás népköltés tanulságos titkaiba.

(Kanyaró 2015: 462.)

280. Boda Sándor (Bölön)
Lelőhelye: EA 2276: 335–337. lap, 265. sz. Kanyaró Ferenc kézírása. Eredeti lejegyzése nem került elő.

280.1. Kanyaró Ferenc második másolata: MUEKvGyLtár 50. csomag.
 Az eredeti lejegyzés hiányában nem lehet megállapítani, hogy Kanyarónak melyik másolata áll közelebb az ismeretlen gyűjtő eredeti szövegéhez. A két másolat közötti gyakori eltérések arra engednek következtetni, hogy több helyen romlott vagy rossz verselésű szöveggel bajlódott Kanyaró (utal is arra, hogy a balladának nagyon kezdetleges formáját mutatja a szöveg), s ezeket a ritmikai vagy logikai döccenőket a két különböző időben készített két másolatában más-másképpen javította ki. Tekintettel arra, hogy az első három versszak szóról szóra megegyezik, csak a negyedik versszaktól vesszük számba az eltéréseket. Felső indexben ezúttal Kanyaró második másolatának eltéréseit jegyeztük be:

4. Uzoni Pál kiáltotta,
Ő is egyik jó rokona: Mindig ő volt jó rokona
– Segítsetek bár ti rajta,
Mert én nem mehetek oda!

5. Én is úszni nem tanultam,
Hogy segítenék én rajta,
Hogy ne haljon be az Oltba, Hogy az Oltba be ne haljon
Szüleinek fájdalmára. ||

6. De ezt senki nem tette meg
Kisgyörgy volt a legközelebb. Hogy az éltét mentené meg
A kezét sem érintette, Kisgyörgy Lajos legközelebb
Hogy az életét megmentse. S a kezed se érintette.

7. Még mellőle félre szöke,
Hogy az éltét meg ne mentse;
Igy a vízbe belé vesze,
Barátinak nézésére.

8. Gyávák voltak mindannyian,
Kik ott nézték csoportosan,
Hogy barátjok miként gázol, mint küszködik
Hogy a vízből szabaduljon.

9. De már vége életének
Szenvedési véget értek. Nem mentek a mentésére
A szép s jámbor legényecskét
Egész falúban szerették. Egész falu mind szerette.

10. Boda Sándor te ki voltál,
Az életet életed vízben hagyád
Egy vasárnap délutánján,
Mint az Isten szabta reád.

11. Nincs a víznek rokincája1
Ez volt az Úr akaratja.
A mit kegyelméből ada,
Boda Sándor elfogadta. || Tám az Isten úgy akarta

12. Boda Sándor végbúcsúja,
Némán futott szét az Oltba;
De a lelke azt susogja,
– Isten hozzád, édesapa! édesanya

13. De a lelke azt susogja:
– Isten hozzád, édesanya! édesapa
Sógora és testvérei Testvérei és sógora
S valamennyi rokonai:jó rokona

14. Áldás szálljon mind azokra!
Ez vala végső sóhaja
Szegény jó Boda Sándornak,
Ki halottja lett az Oltnak.

 A rokinca szónak a második másolatban némileg eltérő magyarázatát adta: „Rakonca – a szekér derekát fenntartó erősítés. A régi költők közt Beniczky emlegeti. (vö. rakoncátlan)”

280.2. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 392–394. lap. Ismeretlen kéz írása. A szöveg megegyezik Kanyaró második másolatával.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 762–763.)