Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Biró szép Anna


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1882
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 110–112/9. sz.

Szöveg

Mögállnak mögállnak három hajdu legén,
Biró Jánosnénak kötött kapujába!
Oda leülének, ahajt kisétála
Aj Biró szép Anna s szóval így fölmondja:
Hova valók vagytok, három hajdu legén?
Szóval igy fölmondja nagyobb hajdu legén: ||
Aj bizon mi vagyunk mező-detrehemi,
Hát üsmeritök-e Biró[!] Benedököt, az én édösömöt?
Szóval igy felmondja nagyobb hajdu legén:
Üsmerük, üsmerjük kinyeres pajtásunk
Szóval igy felmondja aj Biró szép Anna:
Álljatok mög kissé hadd mönjek veletek,
Az én édösömhöz, Hajdu Benedökhöz.
Ahajt besétála aj Biró szép Anna,
A nyȧkába veté kamuka szoknyáját,
Elejibe köté selyöm karinczáját,
A fejire köté fekete fátyolát
A lábába huzá piros szép csidmáját.
Jobb zsebébe tevé háromszáz aranyát,
Bal zsebébe tevé háromszáz tallérát,
Az ujjába huzá tiz ez[!] arany gyürüt.
Szóval igy fölmondja az ő édes anyja:
Ne mönj el, ne mönj el édös szép leányom,
Mett bizon megölnek az hajdu legényök.
Bizon elmönyök én az én édösömhöz,
Hajdu Benedökhöz, az én édösömhöz.
El es elindula aj Biró szép Anna. –
Úgy mönnek-ugy mönnek három hajdu legén
Elhagyott utakon, felhagyott utakon.
Egyszer egy szép mezőn mikor mönnek vala,
Se szél nem fuvallék, se meg nem akada,
Még es végig hasadt selyöm karinczája.
Istenöm, Istenöm! szerelmes Istenöm!
Ma bételik rajtam édös anyám szava,
Mett bizon megölnek a hajdu legényök.
Szóval igy fölmondja aj Biró szép Anna:
Üljünk le, üljünk le három hajdu legén!
Szóval igy fölmondja nagyobb hajdu legén:
Ne üljünk, ne üljünk, aj Biró szép Anna!
Ehejt elébb vagyon egy kis csitnye bokor, ||
Annak árnyékába nyugodjunk meg mü es.
Oda leülének, oda leülének.
Szóval igy fölmondja nagyobb hajdu legén:
Öljük meg, öljük meg aj Biró szép Annát,
Szóval igy fölmondja küssebb hajdu legén:
Hadd jöjjön el velünk az ő édösihöz, Hajdu Benedökhöz.
Szóval igy felmondja nagyobb hajdu legén:
Ha őtöt nem öljük, megölünk tégedet.
Ingöm se öljetök, őtöt se öljétök!
Szóval igy felmondja nagyobb hajdu legén:
Bizon megöljük mü, bizon megöljük mü,
Aj Biró szép Annát! aj Biró szép Annát!
Szóval igy fölmondja aj Biró szép Anna:
A fejemön vagyon fekete fátyolom,
A lábamba vagyon piros patkós csidmám,
Tiz ujjomba vagyon tiz ez arany gyűrü,
Jobb zsebembe vagyon háromszáz aranyom,
Bal zsebembe vagyon háromszáz tallérom,
Azt es néktek adom, csak meg ne öljetök.
Szóval igy fölmondja nagyobb hajdu legén:
Gyűrünk es elég van, pénzünk es elég van,
Bizon megölünk mü, bizon megölünk mü!
Szóval igy felmondja, aj Biró szép Anna:
El ne mocskoljatok, el ne röcsköljetök,
Egyszeri ütésbe szörnyü halált haljak.
Úgy megüté főbe nagyobb hajdu legén,
Mingyát Biró Anna szörnyü halált hala,
Őtöt es megfoszták sok szép gunyájától, –
Csutakkal s bokorral oda bétakarák.
Úgy mönnek, úgy mönnek három hajdu legén,
Egy kis fogadócskát ők es elérének,
Oda bémönének, s oda bémönének.
Szóval igy felmondja nagyobb hajdu legén:
Mérjed a bort, mérjed, küs korcsomárosné! ||
Ha kell, gunyát adunk, ha kell, pénzt es adunk.
Szóval igy felmondja küs korcsomárosné:
Hol kaptátok tü es azt a sok szép gunyát?
Szóval igy felmondja nagyobb hajdu legén:
Egy szép hugom megholt s annak a gunyája.
Szóval igy felmondja küssebb hajdu legén:
Megölték, megölték aj Biró szép Annát,
S annak a gunyája, s annak a gunyája.
Azon elé szökék Hajdu Benedök es.
Hol öltétek tü meg, hol öltétek tü meg
Az én édösömöt, aj Biró szép Annát?
Ő es megfogatá a két hajdu legént.
Gyere velem, gyere s mutasd meg én néköm:
Hol öltétek tü meg az én édösömöt,
Aj Biró szép Annát, az én édösömöt?
El es elindulnak, el es elmönének,
Meges meg érköztek hamar arra helyre.
Szóval igy felmondja aj Hajdu Benedök:
Te holtál érettem, s énis halok érted!
S mingyát ereszködék az élös kardjába
S mingyát szörnyü halált ő es ahajt hala.


Megjegyzés

MNGY III. 1882: 22–25/13. sz. – Gyulai Pál forrását nem ismerjük. – Ua. in SZNGY I. 1956: 63–67/28. sz. H. n., é. n. gy. n.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 620.)