Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Biró Margit


Gyűjtés ideje: 1978
Gyűjtés helye: Petek
Közlő: Lőrincz József
Közlés ideje: 2014
Megjelenés helye: Lőrincz József 2014: 93.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Szabó Pálné Jakab Vilma, 58 éves, PetekDallamSzöveg

Éjfél előtt kettőt ütött az óra,
Bíró Margit megy a sósfődi kútra.
Alig várja, hogy a kancsót letegye,
Egyenest megy az Imre-ház elébe.

Oda sem ér, már az ajtót döngeti:
- Biró Imre, ha megcsaltál, gyere ki!
Igaz-e, Imre, hogy megházasodtál,
A szívemre nehéz bánatot hoztál?

- Igaz biz’a, Biró Margit, keress mást,
Jaj, de régen szerettük volt mi egymást.
- No, hát, Imre, add ide a jobb kezed,
Hadd kívánjak hosszas boldog életet!

Három évig meg harminchat hónapig
Nyomja tested gyászos ágyad fenekit!
Ha megindul az Isten ítélete,
A legelső essék a te fejedre!

Éjfél után kettőt ütött az óra,
Biró Margit megy a szomorú útra.
Ha köszönnek, még aztot se fogadja,
Hazament ő, s magát felakasztotta.Megjegyzés

Biró Margit (A szerelmi öngyilkos lány)
Petken népszerű ballada, több változatban is gyűjtöttük. A petkiek helyi tragédia helyi megfogalmazásának tartják, de ezt nem sikerült bizonyítani. Kocs János szerint az Erdélyi Geneológiai Társaság nyilvántartásában két Biró Margaréta és nyolc Biró Margit van, valamint tizenöt Biró Imre. Egyikük sem a keresett balladahős. Háromszéken, Csíkban, Erdővidéken mindenütt elég gyakoriak a Birók. A Szatmári népballadákban is van szerelmi öngyilkos lányról szóló ballada, azt mondják, helyi történet, helyi ballada. A 95. számú ballada így kezdődik: „Ezernyolcszáztizen-nyolcadik évben, / Mi történt a szilágypéri községben?” Az áldozat Kovács Pali Iboly nevű lánya, a csapodár legény Szőke Miklós. A 96. számú ballada kezdete: „Ezernyolcszáz hetvenhetedik évben/ Ily szomorú hír történt Eszenyében”. A becsapott lány neve Biró Margit(!) Hasonló ballada a 17-19. század között bárhol, bármikor születhetett volna – állítja Vargyas Lajos, a magyar népballadák kiváló ismerője, szakértője. Valószínűleg egy lokalizálási, helyhez kötési jelenséggel állunk szemben, és tizenegy lelőhelyét sorolta fel, melyek között székelyföldi egy se volt (Vargyas 1976. 625). Azóta több változata is előkerült Erdélyben, Székelyföldön. A Háromszéki népballadák 390. számú balladája így kezdődik: „Hallottad-e ezerkilencszáztízben, / Hogy mi történt Szárazajta községben…” A főhős Biró Margit (!) Biró Ferenc lánya, a csapodár fiú Nagy Imre. Itt a szerelem tiltása miatt lett öngyilkos a lány. Az Esztelneken gyűjtött 391. számú ballada így kezdődik: „Éjfél után kettőt ütött az óra, / Biró Margit megy a serfőző kútra. / Alig várja, hogy korsaját letegye…” Ehhez is nagyon hasonlít a petki változat. És a Ditróban gyűjtött variánshoz is. Ott is azt mondják: „Itt történt, Ditróban, ditróiak voltak”  Vö: http://www.kjnt.ro/ balladatar/ballada/biro.margit.  Valószínű, azért volt olyan népszerű ez a téma Petken, mert nagyon sok Biró nevű család van itt, és úgy vélték, habár a múlt homályába vesznek a tények, az eset Petken történhetett. Nem valószínű, hisz tanulmányozva a petki anyakönyveket, születésit, elhalálozásit, az 1700-as kezdetektől 1900-ig még csak Margitot sem kereszteltek a faluban. Sem Imrét.  A XX. században is csak keveset, egy Biró Margit Petken 1936-ban született, de róla már nem keletkezhetett ballada. Domahidi tiszteletes monográfiája szerint, az anyakönyv 1894- ben rögzítette az első öngyilkosságot a faluban, Makai Sándorné Nagy Judit vetett véget az életének, akasztotta fel magát. Idegen eredetre utal az is, hogy Biró Imre kedvese keresztjére visz rózsát ez csak katolikus faluban lehetett. Az „Éjfél előtt kettőt ütött az óra” kezdősor arra utal, hogy abban a faluban toronyóra volt, fél tizenkettőt ütött az óra. Volt-e Petken valaha toronyóra?! Egyet kell, tehát értenünk tehát Vargyas Lajossal: Új ballada ez, vásári- ponyva fogalmazás (Vargyas 1976. 627). Hol is lenne, hanem, a  Biró Margit sírja Petken?! Eléggé hasonlít a ballada dallama a Szépen legel… kezdetű, a bárókisasszony és a juhász szerelméről szóló tragikus dal nótájához.

(Lőrincz 2014: 95-96.)