Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Bíró János, Bíró Kata


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1988-05-21
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Pozsony Ferenc
Közlés ideje: 1994
Megjelenés helye: Pozsony 1994: 56-60/ 12. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, KlézseDallamSzöveg

1. A törökök s a tatárok két rabot elrabolának,
    A törökök s a tatárok két éfiút rabolának.

2. S úgy elvitték, úgy elvitték, a tatárokhoz elvitték,
    De ott nem ültek sokáig, de ők nem ültek sokáig.

3. Bíró János, Bíró János, ő es mondja zö húgának:
    – Hallod-e, te Bíró Kati, hallod-e, te Bíró Kati?

4. Gyere, valyon hogy gondoljuk, gyere, valyon hogy gondoljuk,
    Hogy menjünk el mü hazánkhoz, hogy menjünk el mü hazánkhoz.

5. Süss te pogácsát ez útra, süss te pogácsát ez útra. –
    Kati süti a pogácsát, János csáná csomagját.

6. Elindultak hosszú útra, hosszú útra, hazafelé,
    Elérték őt a tatárok, s ővele verekedének.

7. Elébb míg oda nem értek, ő bébutt egy vízmosásba,
    Ő bébutt egy vízmosásba, Kati állott a zútszélre.

8. Mikor őköt ott megkapták, mikor őköt ott megkapták,
    Bíró Jánost úgy elverték, úgy elverték, elvagdosták.

9. Elindultak s menegettek, menegettek nagy sebesen,
    Ők es haza éregettek, oda a zők falujikba.

10. – Bíró Kati, Bíró Kati, menj csak bé te ehhez a házhoz.
      Menj csak be te ehhez a házhoz, kérjél szállást az éjszakára. –

11. Bíró Kati, ő bémene, s ő bémene, s ő megkérdé:
      – Jó gazdáim, jó gazdáim, adjanak szállást az éjszakára. –

12. Mintsább adtak vóna szállást, mintsább adtak vóna szállást,
      Inkább őköt kicsógatták, inkább őköt kicsógatták.

13. – Menj ki, kódus, menj ki, kódus, menj ki te az udvaromból,
      Met én a kódusnak bűzit sem állhatom.-

14. Bíró Kati, ő kimene: – Hallod-e, bátyám, Bíró János,
     Nem adtak szállást az éjtszakára, inkább jól kicsógatának.

15. – Hallod- e, te Bíró Kati, menj bé még egyszer hezzájik,
      Mondjad, adjanak ők szállást, csak erre az éjszakára.

16. Ő csak még egyszer bémene, ő csak még egyszer bémene:
      – Jó gazdáim, jó gazdáim, adjanak szállást ez éjtszakára. –

17. – Menj ki, koldus, udvaromból, nem állhatom a bűzedet,
      Menj ki az én udvaromról, met én a kódusnak,
 
18. Met én a kódusnak szállást nem adhatok,
      Szállást nem adhatok, met igen utálom. –

19. Visszatére Bíró Kati, Bíró Kati Bíró Jánoshoz,
      –Hallod- e, te Bíró János, nem adtak szállást ez éjtszakára.

20. Mintsább adtak vóna szállást, inkább jobb kicsógatának,
     – Bíró Kati, Bíró Kati harmadikszor es menj bé te.

21. Ha nem fogadnak házikba, fogadjanak bár istállóba, –
      Bíró Kati még bémene, még bémene, még megkérdé:

22. – Jó gazdáim, jó gazdáim, fogadjanak bé éjtszakára,
      Ha nem fogadnak a házikba, fogadjanak bé az istállóba.

23. – No há oda bémehettek, no há oda bémehettek. –
      Ő kimene Bíró Jánoshoz, s onnat csak békésérgeté.

24. Bémentek az istállóba, lefeküve Bíró János.
       – Hallod- e, te Bíró Kati, vigyázz reám te az éjjel.

25. Vigyázz rivám te az éjjel, met az első kakasszókor,
       Mert az első kakasszókor, akkor én elnémulok.

26. S a második kakasszókor, a második kakasszókor,
      S akkor én meg fogok halni, akkor én meg fogok halni.

27. S a harmadik kakasszókor te siratgass meg ingemet. –
      Bíró Kati siratni fogá, Bíró Kati siratni fogá.

28. – Bíró János, Bíró János, münköt elraboltak vala,
      A törökök s a tatárok münköt elraboltak vala.

29. Mü es hazajöttünk vala, s az apánk házához,
      Szállást nem adának, jobb kicsógatának.

30. Szállást nem adának, jobb kicsógatának,
      Első kakasszókor szavad elrekede,

31. Másod kakasszókor a te lelked kimene. –
      S azt meghallá, hallá, s az ők szolgájik.

32. Bé es mene ő szolgájik. – Nagy asszonyság, nagy asszonyság,
      Egyik rab meghala, másik úgy sirassa:

33. Bíró Kati, Bíró János, Bíró János, Bíró János,
      Elrabolták a tatárok, a tatárok s a törökök.

34. Ők hazajöttek vala s az apjik házához,
      Szállást nem adának, jobb kicsógatának.

35. – Hallgass, szolga, hallgass, hallgass, mit hazudol! –
      Azt mondja más szolgának – Menj ki, te hallgasd meg! –

36. Kiment a másik es, az es csak meghallá,
      Hogy siratgassa vala Bíró Jánost Bíró Kata:

37. – Bíró János, Bíró János, hazajöttünk vala,
      S az apánk házához, bé nem fogadának.

38. Mintsább béfogadtak vóna, jobb kicsógatának,
      S az istállójikba minket bétevének.

39. Első kakasszókor szavad megrekede,
      Második kakasszókor a lelked kimene. –

40. Bémene a másik szolga, ő es csak megmondá,
      Ő es csak megmondá nagy tisztes asszonynak:

41. – Asszonyim, asszonyim, zegyik kódus meghót,
      Egyik kódus meghót, másik hogy sírassa:

42. Bíró János, Bíró János, kit elraboltak vala,
      A törökök s e tatárok, münköt elraboltak vala.

43. Hazajöttünk a hazánkhoz, hazajöttünk e hazánkhoz,
      Münköt bé nem fogadának, jobb kicsógatának.

44. Bétettek az istállóba, bétettek az istállóba,
      Első kakasszókor szavad megrekede,

45. Második kakasszókor a halál elveve,
      S a halál elveve, s a lelked kimene.

46. – Hallgass, szolga, hallgass, hallgass, mit hazudol,
      Nem igaz, mit mondasz, nem igaz, mit mondasz! –

47. S akkor ő kiküldi s a harmadik szolgát,
      Ő es meghallgatá, csak azokat hallá:

48. – Bíró János, Bíró János, mü es hazajöttünk vala,
     Hazajöttünk vala s az apánk házához.

49. Szállást kértünk tőle, de bé nem fogada,
       De bé nem fogada, ő jobb kicsógata.

50. Bíró János, Bíró János, első kakasszókor
      Szavad megrekede, szavad megrekede.

51. Második kakasszókor, második kakasszókor
      S a halál elveve, s a halál elveve. –

52. Ő es csak bémene s ő es még megmondá.
      – Mindig hazudoztok, meghallgatom immán. –

53. Kimene tisztes asszony, kimene a tisztes asszony,
      Ő es meghallgatá, s ő es csak meghallgatá.

54. – Bíró János, Bíró János, kiket elraboltak vót,
      S hazajöttünk vala s az apánk házához.

55. Szállást nem adának, jobb kicsógatának,
      Utoljára béfogadának az istállójikba.

56. Első kakasszókor szavad elrekede,
      Második kakasszókor a halál elveve. –

57. Ő es bémene oda, bément zistállóba,
      Ő es sírni kezde, rivája borula.

58. – Fiam, édes fiam, Bíró János,
      Mét nem mondtátok meg, gyermekeim vagytok?

59. Én ha tudtam vóna, nem az istállóban,
      Nem az istállóban s e meleg szobámban

60. Béfogadtalak lenne s az én kebelembe,
     Béfogadtalak lenne s az én kebelembe. –

61. S az ő keserűségivel, s az ő keserűségivel
      Ő es csak meghala, s ő es csak meghala.Megjegyzés

    Két rab testvér
    A balladatípusnak van egy alföldi változata is, de a többi csak Erdélyből és Moldvából került elő (Vargyas 1976. II. 205). Egy Pusztinán gyűjtött szövegét Faragó József tette közzé (Faragó - Jagamas 1954. 93-100.). Kallós Zoltán Lészpeden, Rácsilán találta meg (1970. 272-291.). Dallama tipikus terckadenciás székelyföldi, bukovinai, moldvai típus. Lásd MNK IV. D. 233. (18.546. 0/0-7nd TO). Hasonló dallamát lásd Kallós 1970. 258. sz.

(Pozsony 1994: 252.)