Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Berek Náni


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1906
Gyűjtés helye: Várfalva
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 279-280/107. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Berek Náni kiment az erdőre,
Lefeküdt a zöld erdő szélére.
Egyet-kettőt kiáltottam neki:
– Kelj fel, Náni, mert meglát valaki!
Nem félek én, hogy meglásson senki.

2. Berek Náni bement a csárdába,
Kilenc zsandár nyomában utána.
Berek Náni mond csaplárosnénak:
Töltsön bort a szegény zsandároknak!
Száz icce bort s annyi gyertyát mellé,
Hadd igyék a szegény zsandárlegény.

3. Berek Náni elment a piacra.
Három zsemlyét megvett hamarjába.
Három zsemlyét kilencfelé törte:1
Tessék, csendőr, Berek Náni vette!

4. Berek Náni kiment a nagy hegyre,
Piros almát szedett kötőjébe.
Piros alma tele van féreggel,
Berek Náni tökéletlenséggel.

5. Hozhatod már, Berek Náni, vége!
Csak nem lágyul a csendőrök szíve.
Megvirradt már, nincs többé kegyelem,
Berek Náni csak el kell, hogy menjen.

6. Berek Nánit hat zsandár kíséri,
Szeretője az ablakból nézi.
Ne nézd, rózsám, gyászos esetemet,
Mert teérted szenvedem ezeket.

7. Berek Náni, hogy nem fáj a szíved,
Hogy megölted három gyermekedet?
Hogyne fájna, mikor majd meghasad.
Holtig zörgetem értük a vasat.

8. Berek Náni piros pántlikája,
Nem fonja azt többé a hajába.
Tedd el, Náni, tedd el a ládába,
Jó lesz majd a kislányod hajába.

9. Berek Nánit nem az anyja szülte,
Diófának levele nevelte.
Diófának lehajlott az ága
Berek Náni szabadulására.2Megjegyzés

1. A szabolcsi változatban három perecet tör kilencfelé. A lány szilaj jellemét fejezik ki ezzel.

2. Berek Náni balladájának ez a legteljesebb változata, melyet Torda vidékéről közlünk, hol az öregebb asszonyok ma is el-eléneklik nagy szomorún.

(Kanyaró 2015: 279-280.)

 

107. Berek Náni (Várfalva)
Közölve: Kanyaró Ferenc 1906b: 240. – A ballada eredeti lejegyzését nem találtuk meg.

107.1. A ballada kézi másolata Kanyaró Ferenc kézírásában: AKKvár–MsU 1352: 265–266.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 664.)