Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Bereg Náni


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1906
Gyűjtés helye: Sárosmagyarberkesz
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 280-281/108. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Bereg Náni kiment az erdőre,
Ráhenyélt a tölgyfa venyikére.
Egyet-kettőt kurjantottam neki:
Kelj fel, Náni, mert meglát valaki.

2. Bereg Náni bément a csárdába.
Száz icce bort parancsolt asztalra.
Száz icce bort, száz gyertyaszál mellé:
Hadd igyék a kilenc zsandárlegény.

3. Hozhatod már, Bereg Náni: vége,
Nem lágyul meg a zsandárok szíve.
Addsza, Náni, ide a kezedet,
Hadd verjük rá a vas karperecet!

4. Bereg Náni t zsandárok kísérik,
A babája az ablakon nézi.
Ne nézd, babám, gyászos életemet,
Mind teérted szenvedem ezeket.1

5. Bereg Náni széles pántlikája,
Nem lobog (már) többet az hajába.
Tedd be Náni, az láda fiába,
Majd jó lesz a kislányod hajába.Megjegyzés

1. Az ablakból való utánnézés, s az érte kapott szemrehányás közös vonás a magyar és székely balladákban. Lásd M. Népkölt. Gyűjtemény, I. 224, 226, 222; II. 52. stb.

(Kanyaró 2015: 281.)

 

108. Bereg Náni (Sárosmagyarberkes)
Lelőhely: KANYARÓ Ferenc 1906b: 240. lap, 2. sz.

108.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 51. csomag. Ismeretlen kéz írása.
Kanyarónak jelentős mértékben közbe kellett avatkoznia, hogy a romlott szöveget közölhető állapotba hozza.

Bereg Náni széles pántlikája
Nem lobog már többet az hajába.
Tedd be Náni a láda-fiába
Majd jó lessz a kis lányod hajába. A strófát Kanyaró áthelyezte a ballada végére.

Bereg Náni kiment az erdőre,
Ráhenyélt a tögyfa venyhikére,
Egyet-kettőt kúrjantottam nekie neki
Kelj fel Náni, mert meg lát valaki.

Náni Bereg Náni bément a csárdába
100 itcze bort parancsolt az asztalra
100 itcze bór bort, 100 szál gyértya mellé
Hadd igyék a 9 zsandár legény

Hozhatod már, Bereg Náni: vége.
Nem lágyul meg a zsandárok szíve: Kanyaró betoldása
Atcza Náni ide a kezedet, hadd
             verjék rá a vas kárperecet[!]
Hadd verjük rá a vas karperecet.

Mikór Bereg Nánit vason Bereg Nánit zsandárok kísérik
A babája az ablakon nézi.
Ne nézd babám gyászos életemet
Mind teérted szenvedem ezt ezeket.

 A lap hátoldalán ugyanaz a kéz írása:
 „Tárgya: Bereg Náni ez egy gyermekgyilkos anya volt, megölte három gyermekét.”
 Más kéz piros ceruzával: Sáros – M. Berkesz[?] 1844.
 A balladát feltehetően egy régebbi kéziratról másolta le a gyűjtő, akinek kézírása arra vall, hogy a 19. század végén–20. század elején készült a másolat.
 A balladát követően, ugyanabban az összehajtott fél ívlapból kialakított iratgyűjtőben Kanyaró adatgyűjtései, feljegyzései találhatók a balladával kapcsolatban, valamint az Ethnographia-beli közlemény gyermekgyilkos nőkre vonatkozó részének első fogalmazványa.

108.2. A ballada másolata Kanyaró Ferenc kézírásában: AKKvár–MsU 1352: 267–268. Gyűjtési helyként Sáros-Magyar-Berkes[!] szerepel.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 665.)