Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Bedő József és János


Gyűjtő: Kelemen Miklós
Gyűjtés ideje: 1907/1908-as tanév
Gyűjtés helye: Mészkő
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 503-505/304.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Ó, gyászos jelenés, szomorú elválás,
Ó, szívet vérező véletlen hírhallás.
Meghót Bedő József, nincsen Bedő János,
Eltemeti őket a két szomszéd város. ||

2. Öreg Bedő József elmaradt párjának
Özvegy Finta Rákhel, egy bús jó anyának
E kettő[s] csapásra harmadik vót férje,
Van könnye, mi őtet sírjáig kísérje?!

3. Jánost egy koporsó Alvincen elzárta
Élte szép reggelén, midőn nem is várta.
Józsefet Fejérvár védő erőssége
Gyógykarjain tartá, s mégis ott lőn vége.

4. Az erős vitéz, ki ágyúknak parancsolt,
Egy nem vélt esetre nagy hirtelen meghót.
E két szomszéd anyafődnek kebelében
Csendesen alusznak a sír éjjelében.

5. Csak fű s muha terem az ők sírdombjokon,
S így sóhajtnak vissza akadozó hangon:
– Ne sírj, édesanyánk, töröld meg arcodat,
Megnyered könyvedből készült koszorúdat.

6. E földet megrakó ágyúk ropogása
Nekem most mennyei ágyúknak hangzása.||
Földi királyomnak szolgáltam, míg éltem,
Most fenn ülök mennyben örök békességbe.

7. Isten hozzád, édesanyám, Finta Rákhel,
Közel sírod, te is mennyekbe siess fel.
Kérlek téged Bedő Ferenc, édes bátyám,
Hogy néha, vaj egyszer emlékezzél reám.

8. Rejtsd szívedbe, kérlek, emlékezetemet,
Midőn már halandók felejtik nevemet,
Gondolj az idegenföldi sírhalmokra,
S tarts bár egy pár könyvet mindenkor számomra.

9. Csendesen jöjjön el életed estéje,
Későre lepjen bé a szív bús éjjele.
Bedő Sára néne s Bedő Juliánna,
Van-é szív valahol, ki münket ne szánna.

10. Ily gyászos esetre még gyermekeitek
Könnyi se hulljanak, boldogak legyenek.
Finta, Bedő urak s minden testvéreim,
Édes hazám s minden jó falus feleim,

11. Ifjúság, barátim, el ne felejtsetek,
Bár egy pár könnycseppet érettem ejtsetek.
Nagy Dániel s Bogdán és trázsamesterek[!]
Elhunytam, s így hullnak el minden emberek.

12. Késő vénségetekbe történjék haláltok,
Odafenn az égbe majdég megtaláltok.
Üt az óra, lejárt, életemnek vége,
Isten hozzád fáklyám, mely csak eddig ége.

13. – Kedves két halottam, hát én már mit tegyek?
Mély bánatim közütt immár hová legyek?
Eldült a két támasz az oldalam mellől,
Hidegen fú a szél észak s kelet felől.

14. Minden reménységem a fiamba vala,
Ki ifjú korába oly hamar meghala.
Nyugodjatok békén édes két magzatom,
Majd találkozunk még egy dicső, nagy napon!Megjegyzés

304. Bedő József és János (Mészkő)
Lelőhely: AKKvár–MsU 1579–3: 158–161. lap, 332. sz. Kelemen Miklós kézírása.
 Az özvegyasszony két fi ának halálát elsirató ének szűkszavú és homályos utalásaiból arra következtetünk, hogy Bedő Józsefet és Jánost katonaként – talán a szabadságharc küzdelmeinek részeseként – érte a halál, távol szülőföldjüktől. Egyiket Alvincen, másikat Gyulafehérváron temették el – olyan erdélyi településeken, melyeknek környékén véres csaták zajlottak 1849 telén-tavaszán. Az „ágyúknak parancsoló” József „e földet megrakó ágyúk ropogását” cserélte fel a „mennyei ágyúk hangzásával”, s a fi ait sirató özvegy akkorra maradt támasz nélkül, amikor „hidegen fú a szél észak s kelet felől.” Az ének kétségtelenül írástudó műve lehetett, és az sem kizárt, hogy írásos formában terjedt el. Erre enged következtetni az a tény, hogy a 20. század elején Háromszéken feljegyzett másik változata csaknem szó szerint megegyezik a mészkői szöveggel. (Lásd a 305. 1. számú jegyzetben közölt éneket) Az ének – háromszéki szereplői folytán – bizonyosan Háromszéken keletkezett (a

305. 1. szám alatt közölt ének háromszéki gyűjtője szerint „mintha Erdős Lajos írta volna”, akivel pillanatnyilag, „nem találkozás miatt” nem tudta tisztázni a szerzőség kérdését).
 A balladának ezt a változatát Kanyaró nem ismerhette, mivel a diák az 1907/1908-as tanévben készítette gyűjteményét a Kriza -alapból meghirdetett pályázatra. Kanyarót 1907 őszén nyugdíjazták véglegesen.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 781.)

 

A hivatkozás feloldásához: Hivatkozott irodalom.