Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Bede László


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1896 májusa után
Gyűjtés helye: Háromszék
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 493-495/297. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Sír a harang keservesen,
Mert húzzák azt szép csendesen,
Egy véletlenül megholtnak,
Szánakozásra méltónak.1

2. Temetik hát Bede Lászlót,
Ki a világról lemondott,
Mikor még nem is gondolta,
Véletlenül történt holta.2

3. A falunak a legvégén,
Az Egerszeg nevű helyén,
Hej, vége leve szegénynek,
Bedő[!] László életének.

4. Gyilkos keze megirigylé,
S éltét azonnal elvégzé,
Kiontá szép piros vérét,
Összerontá minden testét. ||

5. Ó, gyilkosok, mit tevétek,
Amidőn agyonütétek?
Mit vétettem én tinéktek,
Hogy vélem ezt míveltétek?

6. Az én nagy jajgatásomra
Szörnyű sok nép gyűlt csodára,
Midőn vérem kiontották,
S életemet eloltották.

7. Keservesen sír az anya,
Mert meg van halva a fia.
– Anyám, engem ne sirasson,
Egy könnycseppet se hullasson.

8. Összegyűltek a rokonok,
Hadd lássák meg atyjafiok,
S lássák, hogy a piros vére
Patak módra folyt a földre.

9. Onnan félholtan fölvették,
Csakhamar szekérbe tevék.
Akkor hamar hazavivék,
De éltét meg nem nyerhették.

10. Mert hogy tíz óra elmúla,
Halál szellője fuvalla.
Kifúvá lelkét testéből:
Kifogyott szép erejéből.

11. – Én istenem, én istenem!
Mért kellett elveszni nekem? ||
Soha senkit sem bántottam,
Mégis csúfosan kimúltam.

12. – Bede László, mit vétettél,
Milyen gonoszt cselekedtél,
Hogy ily kínt kelle szenvedned,
S ez világtól búcsút venned?

13. Gondoltad-é azt valaha,
Vagy láttad-é csak álmodba,
Hogy így végzed életedet
S ebek nyalják föl véredet?

14. – Istenem, be nem gondoltam
Hogy erre nevelem fiam,
Hogy mint kutyát, agyon üssék,
S kutyák nyalják fel a vérét.

15. – Gyászba borult én kedvesem,
Édes, kedves feleségem!
Gyászolj értem mindhalálig,
A jövő élet napjáig.

16. Édes kedves testvéreim,
Rokonim s atyafiaim,
Az Isten legyen veletek,
S ilyentől mentsen titeket!

17. Bede László lelke mennybe,
Az angyalok seregébe;
Teste záratott a földbe,
Sok megholtaknak rendébe.Megjegyzés

1. Egyik változatban e tudákos közbetoldást olvassuk:

Sír, mondom, még az harang is,
Keservesen hangzik az is.
Hej, mert szegény Bede Lászlót
Temetik el, mint halottat.

Aki egy gyilkos kéz miatt
Ifjú éltéről lemondott.
Megadta azt a nagy adót,
Mivel Istennek tartozott.

2. Közbetoldva:

Az ilyen hirtelen halál
Nálunk helyet ritkán talál.
Erre, aki csak hallotta,
Sűrű könnyeket hullata.

 Ez tudákosabb az előbbinél [Kelemen Sámuel], de mégis elég jól megőrzi a búcsúzódó székely balladák jellemző sajátságait.

(Kanyaró 2015: 493-495.)

297. Bede László (Háromszék)
Lelőhely: AKKvár–MsU 2105: 33–35. lap. Kanyaró Ferenc kézírása.

297.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag ([Háromszéki népköltési gyűjtemény], 4. ív, h) betűvel jelölt adat, számozatlan lapok.)
 A lényeges változtatásokról – több strófa kihagyásáról – maga Kanyaró adott számot: lábjegyzetben közölte a kihagyott versszakokat. A kihagyáson túl Kanyaró még a következő apróbb változtatásokat hajtotta végre:

4. vsz. 1. sor: Egy gyilkos kéz Gyilkos keze megirigylé
5. vsz. 1. sor: Oh, gyilkosok, mit tettetek tevétek
4. sor: Hogy velem ezt mívelitek míveltétek
6. vsz. 2. sor: Szörnyű sok nép gyűlt csudára csodára
8. vsz. 2. sor: Hadd lássák meg atyafiok atyjafiok
9. vsz. 1. sor: Onnan félholtan felvevék fölvették
12. vsz. 2. sor: Micsa Milyen gonoszt cselekedtél
            3. sor: Hogy ily kínt kellett kelle szenvedned

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 777–778.)