Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Barna Jani


Gyűjtő: Gurka László
Gyűjtés ideje: 1954-11-00
Gyűjtés helye: Désháza
Közlő: Almási István
Megjelenés helye: Almási 1979: 132/132. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Máté Zsuzsanna, 22 évesDallamSzöveg

1. Barna Janit arra kérte babája,
Tegye anyját el a másik világra.
Édesanyját kicsalta a zoldesbe,
Éles kését vágta anyja szivébe.

2. Véres lett a Barna Jani ruhája,
Nincsen anyja, aki mosson reája.
- Mosd ki, babám, ingem, gatyám fehérre,
Holnap megyek csendbiztos úr elébe.

3. Csendbiztos úr, adjon isten jó napot!
- Adjon isten, Barna Jani, mi bajod?
- Csendbiztos úr, szivem öli a bánat:
Egy kislányér öltem meg az anyámat.

4. – Barna Jani, hogy merted ezt megtenni,
Egy kislányér egy jó anyát megölni?
- Csendbiztos úr, régen volt az ellenségem,
Nem akarta, hogy legyen feleségem.

5. Falu végén mos faragják azt a fát,
Amelyikre Barna Janit akasszák.
Fújja a szél véres ingét, gatyáját,
Más öleli Barna Jani babáját.Megjegyzés

132. Barna Jani – 10547.

Adattárunkban őrzött további öt dallamváltozata Balláról (Mg 1488 a), Keresztúrrol (Mg 2043 I p) való. Ezek tempója lassúbb a közöltnél: ♩ = 88 és ♩ = 116 között váltakozik. A ballai változat formája – a belső sorok eltérő volta miatt – A B Bk A, 3. sorának kadenciája pedig 1.

Variánsa új szakirodalomban: Járdányi II. 10. Vö. Jagamas-Faragó 321. sz.

Szövege új stílusú népballada. Változatát l. Ortutay-Kriza 239. sz. Romániai változatait számba vette Albert-Faragó 225-230. sz. jegyzet. L. még Jagamas-Faragó 321, 331. sz.; Vargyas 769-772.

A kiadatlan dallamvariánsok közül háromnak ugyanez a ballada a szövege, viszont a kereszúrihoz A Szabó Gyula Horvát Jolánt szerette kezdetű új ballada (l. e kötetben 117. sz.), a zoványihoz pedig szerelmi dalszöveg kapcsolódott.

A közétett désházi változat előadója Barna Jani balladáján kívül a Lementem a selyemrétre kaszálni kezdetű közismert szerelmi dal szövegét énekelte ezzel a dallammal, valamint Tompa Mihály Télen-nyáron pusztán az én lakásom kezdetű költeménye 1. és 4. vsz.-ának folklorizálódott változatát is.

(Almási 1979: 289.)

 

A hivatkozás feloldásához: Hivatkozott irodalom.