Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Barna Jancsit arra kérte babája


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1952-07-18
Gyűjtés helye: Csíkmadaras
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 220-221/133. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Váncsa Géza, 12 évesSzöveg

Barna Jancsit arra kérte babája,
Hogy tegye el az anyját a másvilágra.
Ki is vitte zöld erdőnek szélébe,
S éles kését szúrta anyja szívébe.

Véres lett a Barna Jancsi gyolcsinge,
Nincsen anyja, ki kimossa fehérre.
- Mosd ki, babám, gyolcsingemet fehérre,
Holnap megyek örmester úr elébe.

- Adjon Isten, örmester úr, jó napot!
- Adjon Isten, Barna Jancsi, mi bajod?
- Örmester úr, szívem nyomja a bánat,
Egy kislányért megöltem az anyámat.

– Barna Jancsi, kár vót eztet megtenned,
Egy kislányért az anyádat megölnöd.
- Örmester úr, nem tehetek én róla,
Örmester úr, nem tehetek én róla.

- Én az úton lefelé sem mehetek,
Mind azt mondják, fekete gyászt viselek.
Fekete gyász, fehér az én jegykendőm,
Barna Jancsi vót az igaz szeretőm.

Lemegyek a Sajó rétre kaszálni,
Ott nem bírok sűrű rendeket vágni,
Mert nem látok a sok sárga virágtól,
Régi babám, most válunk el egymástól.

Túl a vízen most faragják azt a fát,
Amelyikre Barna Jancsit akasztják.
Fújja a szél fekete göndör haját,
S odahaza más öleli babáját.Megjegyzés

  A Szabó Vilmához, Szabó Gyulához hasonlóan a XIX. század második felében alakulhatott ki. Fokozatos tartalmi és szerkezeti változásaira Vargyas Lajos mutatott rá (I. 1976.130–135.). A második kötetben (II. 1976.770.) 138 változata adatai találhatók. Közöttük csíki gyűjtés: Csíkmenaság, Gyimesközéplok, Gyimesbükk.
  Újabb gyűjtemények adatait soroljuk fel: 1–2. Albert Ernő-Faragó József 1973. 318–319:229–230.; Adatok: 3–48. 490–491:686–731.; 49–50. Jagamas János-Faragó József 1974. 329:321. és 338:331.; 51–52. Ráduly János 1975 137–138:115–116.; Adatok: 53–54. Uo. 167:178–179.; 55. Uő. 1979. 96:42.; 56. Benczédi Huba 1977. 46.; 57–59. Bura László 1978. 133–135:97–99.; Adatok: 60–81. Uo. 188–189:389–410.; 82.  Mîrza, Traian ― Ilona Szenik 1978. 448:552.; 83–84. Ág Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979. 334–336:41.a.,b.; Adatok: 85–132. Uo. 41.; 133. Almási István 1979. 132:132.; 134–136. Pozsony Ferenc 1984. 216–218:118–120.; Adatok: 137–147. Uo. 246:391–401. 148. Jagamas János 1984. 122:111.; 149. Seres András 1984. 81:59.; 150. Móricz Zsigmond 1991. 34:14.; 151–152. Zsók Béla 1995. 106:66.; 242:66.j.; 153. Albert Ernő 2000. 79:42.

(Albert Ernő 2004: 326-327.)