Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Barna Jancsi


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1966-04-10
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1975
Megjelenés helye: Ráduly 1975: 137/115. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

László Irma, 14 évesSzöveg

Barna Jancsit arra kérte babája,
Hogy az anyját tegye a másvilágra.
Ki is vitte ződ erdőnek széllére,
Élles kését szúrta anyja szívébe.

Véres lett a Barna Jancsi gyócsinge,
Nincsen anyja, ki kimossa fehérre.
Mosd ki, babám, gyócsingemet fehérre,
Hónap menyek őrmester úr elébe.

Őrmester úr, adjon Isten jó napot.
Adjon Isten, Barna Jancsi, mi bajod?
– Őrmester úr, erős nagy az én vétkem,
Egy kislányért az anyámot megöltem.

– Barna Jancsi, kár vót eztet megtenni,
Az anyádot egy kislányér megölni.
– Őrmester úr, régen vót ellenségem,
Kit szerettem, nem lehet feleségem.

Túl a vizen faragják már azt a fát,
Amelyikre Barna Jancsit akasszák.
Fújja ja szél gyócsingét és gatyáját,
Odahaza más öleli babáját.

– Házunk előtt folyik el egy halastó,
Abba úszik egy fekete koporsó.
Koporsóból kilátszik a szemfödél,
Látod, babám, hogy hiába szerettél.Megjegyzés

115–116. Az anyagyilkos fiú (Barna Jancsi). I–II.

            Mintegy 25-30 évvel ezelőtt honosodott meg Kibéd népköltészetében. A legnagyobb népszerűségnek a gyermekek körében örvend, idősebb adatközlőim jórészt unokáiktól tanulták meg. Sokan tudják a faluban, házi mulatságok alkalmával gyakran éneklik. Dallama azonos a Szabó Gyula ballada dallamával (110. sz.).

(Ráduly 1975: 185.)