Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Barna Jancsi


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1974-08-10
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1979
Megjelenés helye: Ráduly 1979: 96–97/ 42. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát Józsefné Ötvös Sára, KibédSzöveg

1.   Barna Jancsit arra kérte babája,
      Az anyjába éles kését beszúrja.
      Ki is vitte ződ erdőnek széllébe,
      S élles kését beleszúrta szívébe.

2.   Véres lett a Barna Jancsi gyolcs inge,
      Nincsen néki, aki mossa fehérre.
      Mosd ki, babám, ingem, gagyám fehérre,
      Holnap menyek csendbiztos úr elébe.

3.   – Adjon isten, csendbiztos úr, jó napot!
      – Adjon isten, Barna Jancsi, mi bajod?
      – Csendbiztos úr, bánat nyomja szívemet,
      Csendbiztos úr, az anyámat megöltem.

4.   – Ó, te Jancsi, ezt mért cselekedted,
      Hogy egy lányért az anyádot megölted?
      – Csendbiztos úr, ő volt az ellenségem,
      Ez a kislány se legyen feleségem?

5.   Túl a vizen faragják már azt a fát,
      Amelyikre Barna Jancsit akasszák.
      Fújja ja szél gyolcs ingét és gagyáját,
      Odahaza más öleli babáját.Megjegyzés

Az anyagyilkos fiú (Barna Jancsi)

Vargyas Lajos szerint „a legújabb időben kedveltté vált és elterjedt ballada”. Az egész magyar nyelvterületen ismerik, lejegyzett változatainak száma 138 (Vargyas, II. 770–771.). Sperődinél még nincs nyoma. Új kibédi változatok: Ráduly, 115–116. sz. és 178–179. sz.

Ötvös Sára az éneket mindössze 10–12 évvel ezelőtt tanulta. „Az onokáim énekelték örökké, úgy tanolták valakitől a faluba, vagy az iskolába. Akartam, hogy tanoljam meg, de eleinte nem bírtam minden szókot összerakni. Most már én is tudom az egészet.” Az ének valóban 25–30 évvel ezelőtt honosodott meg Kibéd népköltészetében, a gyermekek körében ma is nagyon népszerű, gyakran éneklik. Ötvös Sára is kedveli: „El-eldúdolom, mikor eszembe jut. Most elkerültek az onokáim iskolába, s kevesebbet énekelek.”

Lényeges változtatásokat nem végzett Ötvös Sára a szövegen. Az első versszaknak ezt a sorát: Az anyjába élles kését beszúrja, így variálta: Hogy az anyját tegye a másvilágra. Ez a megfogalmazás a gyakoribb a kibédi változatokban. A 3. és 4. versszakban a csendbiztos helyett őrmestert mond, az utolsó versszakban pedig a szórenden változtatott: Túl a vízen faragják már azt a fát helyett Túl a vizen faragják  azt a fát alakot használt.

A dallam azonos a Szabó Gyula (39.) dallamával.

 

(Ráduly 1979: 136.)