Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Barcsai


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1964-02-20
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1975
Megjelenés helye: Ráduly 1975: 29-30/2. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát (Pozdor) János, 61 évesDallamSzöveg

– Édesapám uram, édesapám uram,
Édesanyám asszony Barcsait szereti.

– Ne hidd, jámbor uram, ne hidd, jámbor uram,
Mer részeg a gyermek, nem tudja, mit beszél.

Elment hosszú jútra, országot kerülni,
Visszatére onnan, visszatére onnan.

– Nyiss ajtót, feleség, nyiss ajtót, feleség!
– Mindjár nyitok, mindjár, kedves jámbor uram!

Várjál, jámbor uram, vándoron-szín szoknyám
Hadd vessem nyakamba, hadd vessem nyakamba.

Nem várhatta vége-hosszát, bérúgta ja ház ajtóját,
Nem várhatta vége-hosszát, bérúgta ja ház ajtóját.

– Mit eszünk, feleség, mit eszünk, feleség?!
– Ott van az asztalon a borsos malachús.

– Nem kell nékem, nem kell senki maradékja,
Csak a nagy ládából dió és mogyoró!

Hozzátok, gyermekek, a nagy láda kócsát,
Hozzátok, gyermekek, a nagy láda kócsát!

Nem várhatta vége-hosszát, bérúgta ja lád’ ódalát,
Kifordult Barcsai, kifordult Barcsai.

– Két kérdésem vagyon, jámbor feleségem,
Két  kérdésem vagyon, melyiket választod:

Húsvágó tőke lész,
Vagy pediglen tizenkét asztali vendégnek
Vígan gyertyát tartasz?!

– Vígan gyertyát tartok, vígan gyertyát tartok.
– Hozzátok, gyermekek, a viaszos vásznot,

Lábánál megkezdjük, fejéig tekerjük,
Fejénél meggyújtsuk, talpáig égessük!Megjegyzés

1–2. A megégetett asszony (Barcsai) I–II.

Mai kutatóink véleménye szerint „a magyar folklór egyik halhatatlan remekműve”. Mindössze hét változatban ismertük, most két újabb variánsát sikerült lejegyeznem. Seprődi János is megtalálta Kibéden: 1907-ben jegyezte le a 46 éves Ötves (Pozdor) Mártontól, majd 1912-ben közölte, dallamával együtt (Seprődi, 1974: 361.; Marosszéki, 1912: 229.).

            Seprődinek még alkalma volt a szó igazi értelmében élő balladaéneklést hallania.

            Nos, közel hetven év múltán a mai gyűjtőnek már nem lehetett része ebben az élményben. Sőt, a ballada utolsó, a nép emlékezet legmélyén élő változatait is csak hosszas és kitartó keresés után sikerült megtalálnia. Az 1964-ben lejegyzett variáns (2. sz.) énekese ezúttal éppen Seprődi adatközlőjének a fia, a 61 éves Majlát (Pozdor) János. A balladát még gyermekkorában tanulta az édesapjától, akitől nemegyszer hallotta emlegetni, hogy „…ezt a régi éneket még Seprődi tanár úr is leírta.” Az adatközlő gyermekkora óta egyszer sem énekelte. „Nem foglalkoztam véle” – mondta. Valóban, meglett férfikorú fiaitól már hiába érdeklődtem az ének felől, nem tudtak belőle elmondani egyetlen sort sem. „Ma más nóták járnak” – nyilatkozták a gyermekei.

            A balladát 1210 személytől – a falu lakosságának mintegy felétől – is kikérdeztem. A kimutatás „Könyvből tudják” rovatában például 43-an szerepelnek, s jórészt mind fiatalok: nyilván iskolai tanulmányaik során, a faluba eljutott balladagyűjteményekből szereztek róla tudomást. Harmincan vannak, akik hallottak ugyan róla, de reprodukálni belőle már semmit sem tudtak: valószínű a „helyi változatok távoli emléke derenghet a fejükben” (Faragó – Ráduly).

            1971-ben rátaláltam a ballada második változatára: adatközlőm ezúttal a 73 éves Majlát Józsefné Ötvös Sára volt. Sári néni is gyermekkorában tanulta: „Édeaspámtól tanultam, akkoriban fújta vót sokat, mikor az emberek adták le Seprődi Jánosnak a sok éneket.” Érdekes, hogy míg Pozdor János gyermekkora óta egyszer sem énekelte, Sári néni egyéni balladarepertoárjában ez a ballada még aktív darabnak számít. Igaz, hogy csak ritkán és csak a maga szórakoztatására szokta elővenni: „El-elszoktam énekelni, de ritkán. Olyan keservesen fújtam, hogy még a gyermekeim sem tanulták meg tőlem. Itthon szoktam fújni inkább, lábtörlőkötéskor vagy egyéb munka közben.”

            A Seprődi gyűjtését is ide számítva, Kibédről tehát három Barcsai-változattal gazdagodott népballadaköltészetünk. A három változatot nemrég Faragó József vetette egybe (A kibédi Barcsai-ballada hatvan év múltán. NyIrK. XVII. évf. 1973. 1. szám). Véleménye szerint: „Nincs kizárva viszont, sőt egészen bizonyosra vehető a szövegek közvetett kapcsolata. A két Pozdor és Ötvös Sára magyar ajkú cigányok. Kibéden a számuk mintegy 100-200 között mozog. Ha a gyermekeket leszámítjuk, a kör még összébb szorul. Folklórkutatásunkban tudtommal még senki sem vizsgálta meg, ám valószínűnek látszik, hogy ilyen viszonylag kis közösségben aligha élhetnek egy ballada egymástól teljesen független változatai.”

Nos, ez a megállapítás a balladák dallamára is érvényes: lényegesebb eltérés csak a bővített sorok éneklésénél mutatkozik.

(Ráduly 1975: 171–172.)