Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Balogh József


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Medesér
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 455-456/275. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Balogh József, mit gondoltál,
Mikor a sóra indultál?
– Én egyebet nem gondoltam:
Szerencsétlen úton jártam.

2. Szilvafák között fektemben
Három medvével küszködtem:
Megláttam én álmomban ott,
Ma fegyver között meghalok.

3. Letörött a csűröm szarva
Rettenetes halálomra.
Édesanyám jajgatása
Kihallszott már az utcára.

4. – Balogh Ferenc, mért engedéd,
Fiad sóra mért eresztéd?
Balogh Ferenc, nyisd kapudot,
Halva hozzák szép fiadot!

5. A pujáni1 utca szélén
Buzog a vér a föld színén.
Ha kérdezik, miféle vér,
Mondjátok, hogy ártatlan vér.

6. Balogh József vérontása
Sok nemzetség könnyhullása,
Harangoknak kondulása,
S édesanya jajgatása.

7. Gyergyó felett meggyúlt az ég,2
De Csík felett kialuvék.3
Mert az ártatlannak vére
Felhatott már az egekre.

8. Egész világ megengedett,
Az óbester nem engedett.
Neki is van két gyermeke,
S juttassa az Isten erre.4Megjegyzés

1. Krizánál: A Pojána útja szélén. (Vadrózsák 108. l.) A mezőre vivő utat jelenti.
2. Azaz: északon.
3. Lennebb, délen. E ballada Csíkban kelhetett.
4. E befejező strófát Váradi József egyik változatához is átvették. (Magyar Népköltési Gyűjtemény, III. 98.)

(Kanyaró 2015: 455-456.)

275. Balogh József (Medesér)
Lelőhely: KANYARÓ Ferenc 1909: 335. lap. A ballada eredeti lejegyzését nem találtuk meg a hagyatékban.

275.1. A ballada másolata kéziratban: AKKvár–MsU 2293: 69 és 72. lap. Kanyaró Ferenc kézírása. (A lapszámozás furcsaságának oka: a kettőbe hajtott ívlap közé a kézirattárban befogták a balladának még egy változatát, s így számozták meg a lapokat.
 A kéziratos és a nyomtatott szöveg megegyezik. A balladához fűzött jegyzetek némiképpen eltérnek. A kézirattári példányban az utolsó (nyolcadik) versszakhoz Kanyaró a következő megjegyzést fűzte: „E végszakot lásd Váradi József egyik változatával Arany–Gyulai: Magyar népkölt. Gyűjt. III. 98. l. [A balladát] „Kriza három töredékben közli: Vadrózsák, 107.”

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 758–.)