Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Balog Józsi


Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Pusztina
Közlés ideje: 1954
Megjelenés helye: Faragó - Jagamas 1954: 169-170/25. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Kaszap Györgyike Véro, 47 éves, világtalan, PusztinaDallamSzöveg

Balog Józsi, mit gondoltál.
Mikor a sóra indultál?
Én egyebet nem gondoltam, (ă)
bort, pálinkát összeittam.

Bort, pálinkát összeittam,
Egy ódalba lefeküdtem.
Én ott álmomba jazt láttam,
Egy medvével küsdelődtem.

Letörött a csűröm szarva1
Zén véletlen halálomra.
Én csak abba megebredtem,
Két nagy selét2 a fejemnél.

Hát ti ide mé jöttetek,
Talán ingem elvigyetek?
Azér jöttünk, hogy elvigyünk,
Két bánatfa közé tegyünk.

Pojánai utak széjjin
Rogyog3 a vér a fű színin.
Balog Józsi vérontása
Sok nemzetnek könnyhullása.

Zegész világ megengedett,
Csak egy rossz szív elveszesztett.
Neki es vagyon gyermeke,
Jussanak azok es erre.4Megjegyzés

1 Szarva: szarvazata, gerendázata.
2 Selét: serét, sörét. (Hiányos szöveg; lehetséges, hogy a Balog Józsit foglyul ejtő
pandurokról, illetőleg a puskájukról van szó. Valószínűbb azonban, hogy a „selét” helyén
eredetileg egyszerűen „csendőr, zsandár” vagy ehhez hasonló szó állott. Lásd például
hátrább 28A. sz. alatt a Vajda János című ballada 6–7. szakaszát.
3 Rogyog: buzog.
4 Egy korabeli leírásból tudjuk, hogy Háromszékről, Kézdicsomortánból Balogh
József 22 éves katonarendű székely legényt sócsempészésért a katonai törvényszék halálra
ítélte. Főbelövése – miként a ballada 5. versszaka is megörökítette – Kézdipolyánban,
ezrek szemeláttára történt. (Dömötör Sándor: Balogh Józsi balladája. Erd. Múz. 1930:
196–7). – A ballada 2. szakaszában a hős álma, vagyis küzdelme a medvével, valamint
a 3. versszakban a csűr szarvazatának letörése mind halálának baljóslatú előjelei. Az
utolsó szakaszban Balogh Józsi a katonai törvényszék elnökét átkozza, amiért az nem
kegyelmezett meg neki.

(Faragó - Jagamas 1954: 170.)