Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Bajka Sándor


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Bágyon
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 566-567/375. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Hej, de széles, hej, de keskeny az az út,
Amelyiken Bajka Sándor megindult!
Lépett egyet, lépett kettőt, megállott;
Keresztanyja udvarára beszállott.

2. – Adjon Isten, keresztanyám, jó estét!
– Adjon Isten, keresztfiam, szerencsét!
– Ne kívánjon, keresztanyám, szerencsét:
Még az éjjel kendbe vágom a fejszét.

3. Bajka Sándor feltett magában egyet,
Nem tehetett ő akkor már egyebet.
Reggel felkelt, homályban volt hajnala,
Estére már lement az ő csillaga.

4. Kijött a bíróság invezstigálni,
Bajka Sándor t gyászba beborítani. ||
Megtalálták az ő gyilkos fegyverét,
Elzárták már az ő szabad kenyerét.

5. Pestről jött le az ő szabadítója,
Aki őtet a tömlöctől megváltsa:
Felolvasták a három ítéletét,1
Három hóhér vette el az életét.

6. Bevitték az újtordai kórházba,
Betemették a föld sötét gyomrába.
Jertek, lányok, kössetek rá koszorút,
Hogy ne akasszanak több magyar fiút.

7. Adta Isten Bajka Sándor t meghalni,
De segíti az ő apját búsulni.
Nem halt még meg Bajka Sándor emléke,
Virul-e még az ő szülőföld helye.2Megjegyzés

1. A nép szerint háromszor olvasták fel előtte a halálos ítéletet. Talán inkább azt jelenti, hogy három fórumon is ment az ítélet keresztül. E sor helyett ezt is éneklik: Két fő doktor megvizsgálta belsejét.
2. Ti. míg szülőhelye (Szentmihályfalva) fennáll. Különben homályos kifejezés: nem tudták gyűjtőim előtt megmagyarázni.

(Kanyaró 2015: 567.)

375. Bajka Sándor (Bágyon)
Lelőhely: EA 2276: 169–170. lap, 117. sz. Kanyaró Ferenc kézírása. – A ballada eredeti lejegyzését nem találtuk meg.

375.1. Kanyaró Ferenc második másolata a balladáról: MUEKvGyLtár 18. csomag (Bűntényballadák Kanyaró Ferenc másolatában, 6–7. lap) – Felső indexben ezúttal Kanyaró 1896-os első másolatának eltérései szerepelnek:

Bajka Sándor

1. Hej, de hosszú széles, hej de keskeny az az út,
Amelyiken Bajka Sándor elindult.
Lépett egyet, lépett kettőt, megállott.
Keresztanyja udvarára beszállott.

2. Adjon Isten, keresztanyám jó estét!
Adjon Isten, keresztfiam, szerencsét!
Ne kívánjon, keresztanyám, szerencsét,
Még az éjjel kendbe vágom a fejszét.

3. Bajka Sándor feltett magában egyet,
Nem tehetett ő akkor már egyebet.
Reggel felkelt, homályban volt hajnala,
Estére már lement az ő csillaga.*

4. Kijött a biróság invezstigálni,
Bajka Sándort gyászba beborítani.
Megtalálták az ő gyilkos fegyverét
Elzárták már az ő szabad kenyerét.||

5. Pestről jött le az ő szabadítója,
Aki őtet a tömlöctől megóvja megváltsa.
Felolvasták a három ítéletét,
Három hóhér veszi vette el az életét.

6. Jertek fiúk, nézzünk mi is egy csudát
Három hóhér hogy vágja el a nyakát.
Jertek lányok, kössetek gyászkoszorút,
Hogy ne akasszanak több magyar fiút. Ez a strófa nem szerepel az első másolatban

7. Bevitték az újtordai kórházba,
Betemették a föld sötét gyomrába.**
Hagyta Isten Bajka Sándor t meghalni,
De segíti az ő apját búsulni.

8. Nem halt még meg Bajka Sándor emléke,
Amíg virul az ő szülőföld helye.

(Bágyon, é. n., gy. n.)

Kanyaró jegyzetei a balladához:

*E szak kálvinista szerzőre vall. ** Hír szerint csontváza egyik kolozsvári orvosi intézetbe került.

375.2. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 387. lap. Ismeretlen kéz írása. Megegyezik Kanyaró második másolatával.

375.3. A bágyoni változat nyomtatásban: KESZEG Vilmos 2004: I. 266–267/37. sz.; II. 381/36–41.sz. – Keszeg Vilmos Kanyaró Ferenc második másolatát tette közzé.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 811–812.)