Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Bajka Sándor


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1972
Gyűjtés helye: Zabola
Közlő: Pozsony Ferenc
Közlés ideje: 1984
Megjelenés helye: Pozsony 1984: 231-232/136. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Biszak Lászlóné Fejér Róza, 69 évesSzöveg

Jaj de hosszú, jaj de széles az az út,
Amelyiken Bajka Sándor elindult,
Egyet lépik, kettőt lépik, meg-megáll,
Keresztanyja udvarára besétál.

- Adjon Isten, keresztanyám, jó estét!
- Adjon Isten, keresztfiam, szerencsét!
- Keresztanyám, ne kívánjon szerencsét,
Még ma este kendbe vágom a fejszét.

Keresztanyja kisétált a kiskertbe,
Feltekintett a csillagos nagy égre:
- Vedd el, Isten, mennyországba lelkemet,
Még ma este föld issza a véremet.Megjegyzés

136–140. Különféle gyilkosságok

            Azokhoz a gyilkosságtörténetekhez hasonló helyi keletkezésű balladák tartoznak ide, amelyek különböző helyi tragédiákat örökítettek meg. Nagy részük a sirató vagy búcsúztató balladák sorába tartozik.

            A Bajka Sándorról szóló ének jól ismert új balladák szerkezeti sémájára és motívumrendszerére épül. Elsősorban a Barna Jancsi és A kiirtott kocsmároscsalád lokalizálódott és aktualizálódott változata. Almási István kutatásai szerint (1977) a balladában megénekelt esemény Torda környékéhez köthető: „1883. február 21-re virradó éjjel Bajka Sándor, 26 éves felsőszentmihályfalvi legény fejszével agyonverte öreg, betegeskedő keresztanyját, a 72 esztendős özv. Bajka Györgyné Balog Annát és ennek kis szolgáját” (87).

            Zabolai énekesem és adatközlőim emlékezete szerint a gyilkosság Zabolán történt a század elején. A faluba élt hasonló nevű család, sőt személyi, közöttük voltak erőszakosak és börtönviseltek is, ezért tapadhatott hozzájuk a balladai esemény emléke. Majos Feri 1888-ban elcsábította és később meggyilkolta a gyermektartást követelő Bokor Rózsit. A leányt megfojtotta és az Olt jege alá dobta.

            A következő csoportba azok a balladák tartoznak, amelyeknek hősei kocsmai verekedésben pusztultak el. A Pál Sándorka, Baróti Sanyi, Árok Balázs, Gergely János és Áda Viktor tragikus történetét megverselő eseménydalok a század első felében születtek. Ezek az énekek mind szerepelnek Albert Ernő és diákjai gyűjteményében is, ami azt tanúsítja, hogy korábban jóval nagyobb népszerűségnek örvendtek. Ahogy az eseményeket követő döbbenet elmosódott az emberek tudatában, kihullottak a vidék aktív balladakészletéből is.

(Pozsony 1984: 274–275.)