Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Bagoly asszonkám


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1965
Gyűjtés helye: Tacs
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 412–413/134. sz.

DallamSzöveg

Puszta malomba
Cserfa gerenda,
Ott sétál sírva
Bogaj asszonka.

Hozzáméne a
Cinege-mige:
„Mér sírsz te, mér sírsz,
Bogaj-asszonkám?”

„Hogyne sírnék én,
Cinege-migém,
Hogyne sírnék én,
Cinege-migém:

Otthon felejtém
Dáriusz ládám,
Benne felejtém
Dáriusz kontyom.

Hogyne sírnék én,
Cinege-migém,
Hogyne sírnék én
Cinege-migém.”Megjegyzés

A homályos értelmű balladás ének földrajzilag távolról előkerült változatai egykori széles körű elterjedésre vallanak. A Mezőség keleti zugában, Tacson lejegyzett változat az ének mezőségi életére bizonyság. Erdélyben régen az ún. párnás táncot járták erre a szövegre (E tánc leírását l. Kriza i.h.).

Kriza, Vadr. 120—1. — Ortutay, SzNb. 288. — Csanádi— Vargyas 510. — Ortutay—Kriza 759.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 636.)