Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Az elhullatott gyöngykoszorú


Gyűjtő: Gálffy Sándor
Gyűjtés ideje: 1864
Gyűjtés helye: Udvarhelyszék
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 118–119/13. sz.

Szöveg

Bolyog az én elmém a szerelem miatt,
Mint kis marti fecske kereng az ég alatt;
Boldog az ifiu világon éltibe,
Kinek szive nyugszik holtig szerelembe,
Az enyim is nyugodt annak idejibe,
De most nem nyughatik, mer nincs módja benne.

Ugyan édes rózsám, mi bajod érkezett?
Talán vig vacsorád nem igen jól esett?
Nesze ez a kulacs, igyál egykeveset,
Talán helyrehozza szomorodott szived.

Nem kell a kulacsod, igyál csak te magad,
Ha nem sajnállottad árva lányságomat.

Sajnáltalak rózsám, míg megcsalhattalak,
De már a jó isten viselje gondodat.

Tekints az egekre s err a kisdödkére,
A kit most nevelek árva kebelembe!

Tekintettem rózsám, míg megcsalhattalak;
Tekintsen a halál, a hol elől talál.

Oh istenem, beh megbántam,
Gyöngykoszorumat elhullattam,
Keservesen megsirattam!

Ne sirasd rózsám koszorud!
Kötök virágból koszorut.

Éjjel-nappal kössed rózsám!
Még sem leszek többet leány. –Megjegyzés

Kriza János 1864a (Fővárosi Lapok) – Ua. in MNGY III. 1882: 38/23. sz. A megcsalt leány címen. Gyulai ö-ző nyelvjárásra írta át a szöveget, több helyen kisebb-nagyobb változtatásokat hajtott végre, el egészen addig, hogy egy sort kicserélt, s a balladás dal utolsó három versszakát (Oh istenem, beh megbántam sorral kezdődően) kihagyta. A kihagyott strófákat Faragó József találta meg: „E sorok Oh istenem, be megbántam. . . kezdettel  uo. [az MNGY III-ban] 148, a Benedek Elek – Sebesi Jób által gyűjtött dalok közt, Árvátfalva helyjelöléssel.” (Faragó József 1971b: 249)

A balladát – egy Kriza Jánosnak írt leveléből következtetve – valószínű, hogy Gálffy Sándor gyűjtötte. A balladák ritmusáról gondolkodva a ritmusváltásról úgy vélekedett, hogy nem jellemző a magyar balladákra:  „[…] én minden igyekezetem mellett sem találtam olyan Balladára – írja Krizának –, mely kezdettől fogva végik[!] külömböző hanglejtésü Dallammal járna – az egy koszoruját vesztett Leányban tapasztaltam, hogy valamint a Compositio, ugy a Dallamais kettös[?] a többiek vagy két soros, vagy negy soros, vagy hat soros dallammal birnak. mentől régibb a Ballada, annál egyszerübb a Dallama” (Gálffy Sándor levele Kriza Jánoshoz, Demeterfalva, 1865. január 12. – MTAKK 930/4 sz. levél] – Gálffy aligha példálózott volna olyan balladával, melyet nem ő gyűjtött, hiszen a szöveg, a kompozició mellett a ballada dallamára hivatkozik.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 621.)