Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Arra jár egy halászlegény


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1972-07-24
Gyűjtés helye: Gyergyóditró
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 161/63. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Mészáros János, 63 évesSzöveg

S megöltek egy legényt
Százhúsz forintjáért,
Belevették a Tiszába
Két szép pej lováért.

Tisza nem szenvedte,
Partjára kivette,
Arra járt egy halászlegén,
Hálójába vette.

Vitte, vitte, vitte,
Vitte, hogy hirdesse:
- Kié ez az ügyes legén,
Hej, ki meg vagyon ölve?

Odamegy az anyja,
Kőti, de nem hallja:
- Kelj fel, fiam, édes fiam,
Jaj, gyere, menjünk haza!

- Nem mehetek haza,
Mert meg vagyok halva.
Feketegyász göndör hajam,
Jaj, vállamra van fagyva.

Odemegy az apja,
Költi, de nem hallja:
- Kelj fel, fiam, édes fiam,
Jaj, gyere, menjünk haza!

- Nem mehetek haza,
Mert meg vagyok halva.
Szépszín piros pej lovamot,
Hej, Tisza habja hordja.

A csitkóm nyeritti,
Zabját ő keresi:
- Éldes gazdám, meg vagy ölve,
Jaj, el is megyünk véle.

- Nem megyek én haza,
Mert meg vagyok halva,
Feketegyász göndör hajam
Jaj, vállamot borítja.

Odamegy a babája,
Költi, de nem hallja:
- Kelj fel, fiam, éldes fiam,
Jaj, gyere menjünk haza!

- Meg vagyok én halva.
Kikísérsz-e, babám,
Kikésérsz-e, édes rózsám,
A temető sírba?

Meggyászolsz-e, babám,
Egy-két legén előtt?
- Meggyászollak, édes rózsám,
Hej, egész világ előtt.

- Csináltatsz-e, babám,
Diófa-koporsót?
- Csináltatok, fehérmárvány-
Kőből nagy koporsót.

Odamegyek, babám,
Minden szombat este,
Virágokat teszek a te
Fejfádnak tövébe.

Hogyha énrám gondolsz,
Soha el nem válunk.
Hadd el, édes rózsám, majd még
Túl is találkozunk.Megjegyzés

  Közkedvelt, elterjedt balladáink közé tartozik. Vargyas Lajos (II.1976. 448–449) 328 változata lelőhelyét sorolta fel, amelyek között csíki: Csíkkarcfalva, Csíkmenaság 2, Csíkrákos, Csíkszentmihály, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva, Gyergyótekerőpatak, Gyimesfelsőlok 2, Gyimesközéplok. Az itt közölt 4 változattal a csíki balladák száma 15.
  Néhány újabb gyűjtemény adatait soroljuk fel: 1. Albert Ernő-Faragó József 1973. 194:107.; 2. Uő. 246:159. 3–17. Uo. 151–169:161–175.; Adatok: 18–69. Uo. 483:521–572.; 70. Jagamas János-Faragó József 1974. 44:28.; 71–74. Ráduly János 1975 122–125:100–102.; 75. Uő. 1979. 72:13.; 76–79. Bura László 1978. 75–79:43–46.; Adatok: 80–93. Uo. 176:178–187.; 94–100. Ág Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979 148–162:13.a.,b.,c.,d.,e.,f.,g.; Adatok: 101–131. Uo. 418:13.j.; 132–143. Uo. 12 adat.; 144–147. Almási István 1979. 50:32.; 170–172.; 214:239.; 148. Jagamas János-Faragó József 1974. 91:69.; 149. Seres András 1984. 78:57.; 150–163. Pozsony Ferenc 1984. 194–198:98–101.; 164–179.Uo. 243:315–326.; 180–182. Seres András-Szabó Csaba 1991. 147–148: 86–87.; 283:214.; 183. Pozsony Ferenc 1994. 77:26.; 184. B. Kovács István 1994. 251:7.; 185. Zsók Béla 1995 186: 145.; 186–187. Albert Ernő 2000. 50–51:16–17.; 188. Uő. 2001. 37:11.
  Így a 320 korábbi adatot 188-al egészítjük ki, tehát 508 változat lelőhelyét soroltuk fel.
  Vargyas Lajos francia, olasz, spanyol, portugál, szlovák-morva, lengyel, vend, litván, bolgár gyűjteményekből 90 adatot sorolt fel. Vargyas Lajos ezt a balladát is francia eredetűnek állapította meg.

(Albert Ernő 2004: 317.)

Dallama azonos a 60. számúéval.