Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Aranyos Bözsikém


Gyűjtő: Almási István
Gyűjtés ideje: 1970-12-13
Gyűjtés helye: Varsolc
Közlő: Almási István
Megjelenés helye: Almási 1979: 212-213/238. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Péter Zsuzsanna, 21 évesDallamSzöveg

1. Este van, este van,
    Nyócra jár az óra,
    Minden barna kislány
    Kiáll a kapuba.

2. Aranyos Bözsikém,
    Te is kiállhatnál,
    Ha a csillagos ég
    Bé nem boritana.

3. Béiborult, béiborult,
    Bé is sötéitedett,
    Az én Bözsikémnek
    Reggel is este lett.

4. – Aranyos Bözsikém,
    Mi bajod érkezett?
    Talán a vacsora
    Nemigen jól esett?

5. Hoztam egy liter bort,
    Igyál hát belőlle,
    Bánatos szivedet
    Vigasztald meg vélle!

6. – Nem kell a te borod,
    Idd meg hát te magad,
    Ha te nem sajnáltad
    Az én lányságomat!

7. – Addig sajnáltalak,
    Még meg nem kaptalak,
    Most már a jó Isten
    Viselje gondodat!

8. – Zsandárok, jöjjetek,
    Vigyéitek lányomat,
    Vigyéitek tömlecbe,
    A legsötéitebbe!

9. – Anyám, édesanyám,
   Szobámba eressz be!
   Szobámba eressz be,
   Ruháim nézzem meg.

10. Ruháim, ruháim,
      Ti is zokogjatok!
      Mikor engem visznek,
      A fődre hulljatok!

11. Virágok, virágok,
      Ti is sirassatok!
      Mikor engem visznek,
      Mind elhervadjatok!

12. Ti varsóci lányok,
      Rólam tanújatok:
      Csókot a legénynek
      Csak ritkán adjatok!

13. Mert néktek az a csók
      Nem esik hiába,
      Könnyetek lecsordul
      A pólyapárnára.Megjegyzés

238. Aranyos Bözsikém – Mg 1974 II h.

            Gyűjteményünkben még hét dallamvariánsa található. Ezek közül három Keresztúrról (Mg 2099 I f, Mg 2302 II b), egy-egy pedig Kárásztelekről (Mg 2304 II y), Kémerről (Mg 2043 II b), Menyőből (10680) és Szérből (Mg 1961 II s) származik.

            Változatai a szakirodalomban: Bartók 165. sz.; Kodály–Vargyas  471. sz.

            Szövege régi stílusú népballada. Változatait 1. Ortutay – Kríza 74–77. sz. Az utóbbi időben kiadott romániai magyar variánsokat felsorolta  Albert – Faragó 23–31. (32–39.) sz. jegyzet. A ballada eredetéről, elterjedéséről, dallamairól, nemzetközi összefüggéseiről, irodalmáról legújabban összefoglaló áttekintést nyújtott Vargyas 122–139.

            Az említett dallamváltozatokhoz, egy kivételtől eltekintve, ugyane ballada változatai kapcsolódtak.

            a, Kárászteleken 1976. III. 26-án Balogh Mihályné Lőrincz Klára (70) egy dallamváltozatot az alábbi balladatöredékkel adott elő (Mg 2304 II y):

AZ ELADOTT LÁNY

1. Lányom, éides lányom,

    Állj fel a kőpadra,

    Állj fel a kőpadra,

    Nézz Törökországba!

2. Mit látsz, lányom, mit látsz?

    Csak egy vörös ászlót,

    Három üveghintót.

 

3. – Nem tűröm-tagadom,

    Csak ki kell mondanom

    Teutánad jönnek,

    Egyetlen leányom.

 

            A 2. vsz.-ban elmaradt a dallam 2. sora.

            b, Keresztúron 1972. XII. 11-én Barabás Margit (18) A megesett leány balladájának egy változatát e dallam plagális alakjával énekelte (Mg 2099 II f):

ANGYALI BORBÁLA

1. Angyali Borbála

    Kis szoknyát varratott,

    Elöl kurtábbodott,

    Hátul hosszabbodott.

 

2. Elöl kurtábbodott,

    Hátul hosszabbodott.

    Szép karcsú dereka

    Egyre vastagodott.

 

3. – Lányom, lányom, lányom,

   Angyali Borbála,

   Mi dolog lehet a

   Kerek aljú szoknya?

 

4. – Szabó nem jó szabta,

   Varró nem jó varrtam

   Talánn a szobalány

   Reám nem jól adta.

 

5. Mit tűröm-tagadom,

    Be kell hogy vallanom:

    Gyöngyvári úrfitól,

    Attól vastagodom.

 

6. – Pandúrok, jöjjetek,

   Fogjátok, vigyétek,

   Fogjátok, vigyétek,

   Tömlecbe tegyétek!

 

7. Tizenhárom napig

   Sem enni, sem inni,

   Sem enni, sem inni,

   Sem pedig aludni!

 

8. Tizenhárom napra

   Eljöve az anya.

   – Eszel-e, iszol-e,

  Vagy pedig aluszol?

 

 

9. – Nem eszem, nem iszom,

    Sem pedig nem aszom.

   Csak egy órát engedd,

   Levelem írjam meg!

 

10. Levelem írjam meg

     Gyöngyvári úrfinak,

     Gyöngyvári úrfinak,

     Kedves galambomnak.

 

11. Anyám, édesanyám,

     Csak azt engedje meg,

     Szobámba menjek be,

     Ruháim nézzem meg!

 

12. Ruháim, ruháim,

      Mikor engem láttok,

      Szegről lehulljatok,

      Gyászba boruljatok!

 

13. Egyszercsak eljöve

      A kedves galambja.

     – Hol van hát, hol van hát

     A kedves Borbála?

 

14. – Mit tűröm-tagadom,

     Ki kell már vallanom:

     Bent van a szobába

     Fekete gyászpadon.

 

15. – Vérem a véreddel

     Egy patakot mosson,

     Lelked a lelkemmel

     Egy sírba nyugodjon!

 

16. Átkozott az anya,

     Még jobban az apa,

     Ki egyetlen lányát

     Szerelemtől tiltja.

(Almási 1979: 307-310.)

 

A hivatkozás feloldásához: Hivatkozott irodalom.