Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Aranyos Bözsike


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1958
Gyűjtés helye: Ugrapataka
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 203–206/56. sz.

Szöveg

„Aranyos Bözsikém,
Mi bajod érkezett,
A szoknyád eleje
Úgy megrövidedett?”

„Szabó nem jól szabta,
Varró nem jól varrta,
Az az adó leány
Reám nem jól adta.”

„Varró es jól varrta,
Szabó es jól szabta,
Aranyos Bözsikém,
Csak te vagy az oka.”

„A folyó vizéből,
A patak vizéből
Folyóvizet ittam,
S attól vastagodom.

Tűröm és tagadom,
Muszáj megmondanom,
Gyöngyvári úrfitól,
Attól vastagodom.”

„Gyertek, ti zsandárok,
Vigyétek, vigyétek,
Bözsikét vigyétek,
Börtönbe vessétek,

Tizenhárom napig
Sem enni, sem inni,
Sem pedig aludni
Ti ne engedjétek!”

Tizenhárom napra
Odament az annya:
„Aranyos Bözsikém,
Eszel-e vagy iszol?

Eszel-e vagy iszol,
Vagy pedig aluszol?”
„Nem eszem, nem iszom,
Sem pedig nem alszom.

Csak egy órát engedj:
Hagyj levelet írnom,
Gyöngyvári úrfinak,
Az én galambomnak.”

Bemegy a kiskertbe,
Hullassa könnyeit,
Hullassa könnyeit
Rózsafa tövire.

„Virágok, virágok,
Szépen kinyíljatok,
Mikor én meghalok,
Mind lelankadjatok!

Harangok, harangok,
Szépen konduljatok,
Mikor én meghalok,
Mind elnémuljatok!”

„Jó estét, jó estét,
Ismeretlen anyám!
Hol vagyon, hol vagyon
Az én kedves babám?”

„Bennt van a kiskertbe,
Rózsafa tövibe,
Gyászkoszorút kötni,
Fejire feltenni.”

„Nincsen ott, nincsen ott!
Hol van az én babám?”
„Tűröm és fogadom,
Muszáj megmondanom:

Bennt van a szobában,
Feketeszín padon.”
Bemegy a vőlegény,
Kését elévette,

Kését elévette,
Szívének szegezte:
„Szívem a szíveddel
Egy sírba nyúgodjon,

Vérem a véreddel
Egy patakot mosson,
Lelkem a lelkeddel
Egy Istent imádjon!”


Megjegyzés

A szégyenbe esett leány Európa-szerte közkedvelt tragikus története a magyar folklórterületen is a legelterjedtebb balladai tárgyak közé tartozik. Vargyas a magyaron kívül angol, francia, német, orosz, görög, katalán, portugál, spanyol és szlovák változatok meglétére utal. Az — eddig eléggé kevés számú — erdélyi magyar változatok sorát az itt közzétett tíz változat közül különösen a gyimesi Ugrapatakán és a mezőségi Visán lejegyzett három szép darab gazdagítja terjedelmes és teljes változatokkal. Feltűnő az egyetlen csángó változat töredékes volta.

Ortutay, SzNb. 304. — Solymossy: MNépr.2 III, 99, 125. — Csanádi—Vargyas 473—5. — Faragó, Jávorfa-muzsika 181—5. — Vargyas, MB. 105—10. — Leader 179—223.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 630.)