Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Anyám, édesanyám


Gyűjtő: Bura László
Gyűjtés ideje: 1974
Gyűjtés helye: Szaniszló
Közlő: Bura László
Közlés ideje: 1978
Megjelenés helye: Bura 1978: 16-17/2. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Poszet Istvánné Kovács Anna, 77 évesSzöveg

– Anyám, édesanyám,
Mi annak a jele,
Három aranygyűrű
Zörög a zsebébe?

– Lányom, édes lányom,
Annak az a jele,
Eladtalak téged
Három török úrnak.

– Inkább adtál volna
Egy libapásztornak,
Egy libapásztornak,
Mint három török úrnak.

– Inasom, inasom,
Eridj fel a hegyre,
Nézz Törökország felé,
Nem látol- e senkit.

– Kisasszony, kisasszony,
Nem látok én senkit,
Csak három török úrfit
Egy üveghintóba.

– Inasom, inasom,
Te csak mindég búsulj,
Te csak mindég búsulj,
És éngemet gyászolj.

Ruháim, ruháim,
Mind mosolyogjatok,
Mind mosolyogjatok,
Éngem gyászoljatok.

Bemegy a szobába,
Leveszi levorverét,
Leveszi levorverét,
Mellének szegezé.Megjegyzés

1–3. Az eladott lány

            Mindhárom változat a töröknek eladott lány típusába tartozik. A három változat tulajdonképpen két ballada, az egyik a szamosháti Mikolából, a másik Szaniszlóról származik. A Szatmáron feljegyzett Tomori Boriska ballada tulajdonképpen a szaniszlóinak eredetibb, teljesebb változata, adatközlője ugyanis édesanyjától, a ma már igen idős szaniszlói adatközlőnktől tanulta, aki szintén szüleitől 1910 előtt. E két változat dallama azonos.

            A Mikolában feljegyzett balladát adatközlője szüleitől tanulta, tőlük tudja azt is, hogy a hagyomány a klasszikus témát egy megtörtént eseményhez, Szirmai Ilona nevű, Egribe való lánynak az elrablásához fűzte. Gellért Sándor mikolai tanár-költő megerősíti ezt a Szirmai család kéziratban maradt, egykor a faluban megtalált leveleire hivatkozva, amelyeknek a tanúsága szerint a tatárok 1717. évi betörésekor a család a halmi templomba menekült, és a lányt onnét vitték el. Egy klasszikus ballada és egy későbbi esemény érdekes egybeesése valószínűleg hozzájárulhatott a ballada továbbéléséhez.

 

Vö.: Ortutay–Kríza, 42–45., 51–54. sz., Vargyas, 12/39. sz.

Megj. Lányom, édes lányom (szöveg). Diákszó, 1974., 1. sz. (Szatmár); Tomori Boriska. Forrás, Szatmár, 1975. dec. 22. 1.

 

(Bura 1978: 199–200.)