Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Amott megy egy szőke kislány


Gyűjtő: Ürmösi József
Gyűjtés ideje: 1893/94-es tanév
Gyűjtés helye: Szentgerice
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 183-184/36. sz.

Szöveg

1. Amott megy egy szőke kislány
Két korsó a karján.
Utána egy magyar huszár
Piros pej paripán.

2. Magyar kislány, szőke kislány,
Adj egy ital vizet,
Hogy igyék a kis pej lovam
Én meg megölellek.

3. Nem kell engem megölelni,
Nem vagyok én dáma:
Én vagyok az édesanyám
Legkisebbik lánya.Megjegyzés

 E katonanótában figyelemre méltók az első versszak alliterációs sorai. A 3-ik szakban felötlő dáma népies használata talán az Amade híres katonaénekére való visszaemlékezés lesz. „A szép dámák és leányok Sokszor ágyát vetik”… A kapitány és kisleány románca különben meglehetős régi. Már a harmincas években feltaláljuk négy első sorát. (Érzékeny és víg dalok gyűjt. Sárospatak, 1831, 13.):

Amott megy egy kisleány,
Piros csizma a lábán.
Utána egy kapitány
Darúszőrű paripán.

(Kanyaró 2015: 184.)

 

36. Amott megy egy szőke kislány (Szentgerice)
Lelőhely: EA. 2276: 260. lap, 197. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

36.1. A balladás dal eredeti lejegyzése Ürmösi József IV. gimn. tanuló kézírásában:
MUEKvGyLtár 18. csomag. (Népdalok. Írta Ürmösi József IV. gimn., 2. sz. )
A diák kéziratában a balladás dal egy hosszabb éneknek az utolsó három versszaka.

1. A medgyesi nagy rájcsurban
Van egy majorán,
Abban van egy magyar huszár
Lovát lovagolja.

2. Ne lovagolj magyar huszár,
Mert leesel rola,
Nincsen neki édes anyja,
A ki megsirassa.

3. Magyar huszár nyeregbe
Bele van teremve,
Mint a rózsa a kis kertbe
Bele gyökerezve.

4. Amott megy egy szöke kis lány
Két korsó a karján,
Utána egy magyar huszár
Piros pej paripán.

5. Magyar kis lány, szöke kis lány
Agy egy ital vizet
Hogy igyék a kis pej lovam
Én meg megölellek.

6. Nem kell engem megölelni
Nem vagyok én dáma,
Én vagyok az édes anyám
Legkedvesebb legkisebbik lánya.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 619-620.)