Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Amott egy virágos kertben


Gyűjtő: Weisz Mór
Gyűjtés ideje: 1898-12-27
Gyűjtés helye: Várfalva
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 171/22. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

„Az öreg Gadónétól” [Gadó Boriska ]Szöveg

Amott egy virágos kertben
Ül egy lány szép pázsitszékben.
Ül csendes szenderedéssel,
Koszorú felövezéssel.
Egy szép ifjú ott halad el,
Így szól járován elébe:
Leány vagy-e vagy menyecske?
Én sem leány, sem menyecske
Csak tengeri virágocska.
Ha te virág vagy tengeren,
Én harmat vagyok ezeken.
Öste, virág, melléd szállok,
Reggelig elébb sem állok.
Míg a magasság hő napja
Bágyadt szívem meg nem csapja.Megjegyzés

22. Amott egy virágos kertben (Várfalva)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 50. csomag. „Románcfélék”. Kanyaró Ferenc kézírása.

22.1. A ballada eredeti lejegyzése Weisz Mór V. gimn. oszt. tanuló kézírásában:
MUEKvGyLtár 18. csomag.

Amott egy virágos kertben
Ül szép puha pázsit székben Ül egy lány szép pázsit székben
Űl csendes szenderedéssel
Koszorú felövezéssel.
Egy ifjú Egy szép ifjú ott halad el,
Úgy Így szól járován[!] elébe
Leány vagy-e vagy menyecske?
Én sem leány, sem menyecske
Csak tengeri virágocska.
Ha te virág vagy tengeren,
Én harmat vagyok ezeken.
Öste virág, melléd szállak, szállok
Reggelig elébb sem állak. állok.
Míg a magasság harmatja hő napja
Bágyadt szivem meg nem csapja.

„Gadó Boriska tollbamondása után leírta Várfalván, 1898. december 27-én Weisz Mór V.
gimn. tanuló.”

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 614.)