Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Amott egy virágos kertben


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1830-as évek
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 169-170/19. sz.

Szöveg

1. Amott egy virágos kertben
Nyugszik szép zöld pázsintszékben
Egy hószín kisasszony ülve,
Árnyékokkal környül véve.
Egy hószín kisasszony ülve,
Árnyékokkal környül véve.

2. Lábujjhegyen hozzá mentem,
Szólék neki ily szelíden:
– Mondd meg nékem, szelídecske:
Leány vagy-é vagy menyecske?
Mondd meg nékem, szelídecske:
Leány vagy-é vagy menyecske?

3. Én sem leány, sem menyecske,
Nem vagyok oly szelídecske;
Egy tengeri virág vagyok,
Édesdeden illatozok.
Egy tengeri virág vagyok,
Édesdeden illatozok.

4. Ha te virág vagy tengeren,
Én is harmat vagyok ezen:
Estve virág mellé szállok,
Reggelig odébb sem állok.
Estve virág mellé szállok,
Reggelig odébb sem állok.Megjegyzés

A 30-as években összeírt gyűjteményből közöljük. Erdélyi János egy rövidebb s
újabb változatát úgy mutatja be, mint a legjobb példáját népdalaink gyöngéd voltának.
„Mit nem ér egy illy dalocska?”– jegyzi meg őszinte elragadtatással. Az Erdélyinél olvasható
gyönyörű népdalnak törzsfáját adjuk a fennebb olvasható félnépies eredetű románcban.
Vesd össze Népdalok és mondák II. 448–449, Válogatott m. népdalok, 60. l.

(Kanyaró 2015: 170.)

19. Amott egy virágos kertben (Szabéd) Lelőhely: EA. 2276: 291. lap, 226. sz. Kanyaró
kézírása.
A román folklorisztika Brumărelul címen tartja nyilván ezt a román és magyar változatban egyaránt
elterjedt verset. (vö. AMZULESCU, Al. I. 1964: I. 193, 235. sz.). „Ez a román világi ének már csak azért is fontos számunkra – állapítja meg Köllő Károly –, mivel kéziratos énekeskönyveinkben fennmaradt változatain keresztül szinte lépésről lépésre nyomon követhetjük a Brumărelul (A dér) motívum meghonosodását a magyar népköltészetben.” (KÓCZIÁNY László –KÖLLŐ Károly 1972: 131) Magyar változatai a kéziratos énekeskönyvekben 1789-től követhetők nyomon (Vutskits énekeskönyv,
46/a-b levél, LXVI. Ének). A 19. század első felében igen népszerű volt. (L. KÓCZIÁNY László – KÖLLŐ Károly 1972: 131–132.) Folklorizálódott magyar változatait ERDÉLYI János (1846: I. 446–7, 456. sz..) KRIZA János (1863: 178, 359. sz.; KÁLMÁNY Lajos (1877: 55–56, 39. sz.), MAILAND Oszkár (1905: 320–321), FARAGÓ József (1965: 54.) kötetében találta meg Köllő Károly. – A kéziratos énekeskönyv, amelyből Kanyaró átvette a szöveget a Székely népballadák és románcok közé, előttünk
ismeretlen.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 613.)