Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A szendrei pusztában


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1971-08-16
Gyűjtés helye: Gyergyóditró
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 194-195/110. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Csibi Istvánné Bajkó Rozália, 72 évesSzöveg

S amott kinn már, a szendrédi pusztában
Bojtárlegény furulyázik magába,
Furulyaszó áthallszik az ablakon:
- Keljen fel már, ne aludjék, kisasszony!

Megnyílik a Szendre báró ablaka,
Könnyes szemű barna lány néz ki rajta.
Könnyes szemmel gondolja ő magában,
Mért is vagyok Szendre báró leánya?

Bojtárlegény furulyája csak így szól:
- Gyere, babám, szökjél ki az ablakon!
Gyere, babám, szökjél ki az ablakon,
Elviszlek én a pusztába lóháton.

Bojtárlegény nem gondolta magában,
Hogy őrá csak az akasztófa várna.
A szívének nem tudott parancsolni,
Kellett néki báróleányt szeretni.

Harmadnapra mit gondolt a báró úr,
Kirugtatott a szendrédi pusztába.
Azt kérdezi a legidősebb bojtártól:
- Nem láttad-e a legkissebb leányom?

- Nem láttam én, báró uram, ha mondom,
Legkisebbik bojtáromot se láttam,
Három napja, hogy a huncut odavan,
Talán még a kisasszony is vele van.

Nem fújja a szél már azt a fát,
Amelyre a bojtárlegényt akasszák,
Akasztófán kellett neki meghalni,
Nékem pedig báró lánya - hervadni.
Akasztófán kellett neki meghalni,
Néked pedig, rózsabimbó - hervadni.Megjegyzés

  Közismert, közkedvelt új ballada. Vargyas Lajos (II.1976. 753.) 263 változatának lelőhelyét közölte. Ezek között csíki: Karcfalva, Csíkmenaság, Gyimesközéplok, Szépvíz, Ugrapataka.
  Újabb kiadványokban is gyakran megtalálható: 1–12. Albert Ernő-Faragó József 1973. 280–292:188–199.; Adatok: 13–53.Uo. 486:578–618. Ugyanebben a kötetben több motívuma található A tiszttartó leánya és A kisasszony című balladákban. 54–58. Ráduly János 1975. 126–131:103–107.; Adatok: 59. Uo. 167:175.; 60.Uő.1979. 92:36.; 61–64. Bura László 1978. 116–120:83–86.; Adatok: 65–96. Uo. 184–186:316–347.; 97–100. Ág Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979. 315–323:38.a.,b.,c.,d.; Adatok: 101–172. Uo. 435:38.j.; 173–178. Almási István 1979. 202:227.; 272.j., 300:227.j.; 179–180. Pozsony Ferenc 1984. 200–201.:102–103.; Adatok: 181–201. 244:327–347.; 202. Móricz Zsigmond 1991. 29:7.; 203–204. B. Kovács István 1994. 267–269:16–17.; 205–208. Zsók Béla 1995. 90:54.; 99:61.j.; 119:75.; 241:61.j.
  Eredetét többen a XIX. század közepén Magyari Kassa Gusztáv 1857, majd 1858-ban megjelent, majd ugyanebben az évben írt Berki József versének tulajdonították. Vargyas Lajos  feltételezte, hogy a fenti szerzők a motívumokat a már 1820–30-as években keletkezhetett balladából vették át. 1975-ben két tanulmány is megjelent A bárókisasszony típusú balladáról. (Szabó T. Attila LXXXVI. 2–3.sz. 368–370.; Domokos Pál Péter Ethn. 4.sz. 618–624.)
  Mindketten közlik, hogy a valós történetet Apor Péter 1736-ban leírta a Metamorphosis Transylvaniae című művében, és következtetésük az, hogy a ballada a leírt esemény alapján keletkezett. Domokos Pál Péter azt is meghatározza, hogy magának az eseménynek 1705 előtt kellett történnie, mert ebben az évben Acton és Graven tábornokok felégették Csíkot a kuruc mozgalomban való részvétel miatti büntetésként, s akkor rombolták le Csícsó várát is. A valós történet Petki (Farkas István) családjában történt, aki Csík-, Gyergyó-, Készonszék főkapitánya volt.
  Az Apor-féle történetet Jókai Mórnak is kellett ismernie, hisz 1854-ben elbeszélést írt, felhasználva Cserei Mihály jegyzeteit is. Szabó T. Attila bizonyításként említi: „a magyar folklórterületen széles körben oly sok változatban ismert bárókisasszony vagy tiszttartó leánya ballada sehol sem került elő annyi változatban, mint éppen Háromszéken”. Ugyanakkor bizonyos kételyét is közli az élő szájon elterjedtségét illetően. Ehhez csak annyit kell hozzáfűznünk, hogy bizonyára félretájékoztatták Szabó T. Attilát, ugyanis ma is mind Csíkban, mind Háromszéken mindenik községben több változatban is meg lehet találni, éppen közkedveltsége következtében.
  Kosza József 1976. augusztus 5-én elmondotta, hogy „a harmincas években egy kicsi darabot tudtam belőle, s  többit én raktam essze”. Azt a részt is ő kapcsolta ehhez a balladához, hogy:
   
    - Jertek, lányok, öltözzünk fel fehérbe.
   
  Azért, mert „mikor leányt vagy legényt temetnek, fehérbe öltöznek. A rézbandát is azért szokták…, még el is táncoltatják”.

(Albert Ernő 2004: 324-325.)