Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A nagy hegyi rabló


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1971-07-09
Gyűjtés helye: Gyergyóditró
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 112-113/12. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Árám Joakimné Kurkó Juliánna, 98 évesSzöveg

Egy asszonynak vót egy leánya,
De férhez adta lányát nagy hegyi rablónak.
– Anyám, édesanyám, egyetlen leánya(!),
Mét adtál vót engem nagy hegyi rablónak?

Elvitte a leányt egy nagy erdő közi,
Erdő közepibe, hol csak a rabló járt.
Lett egy kis babája annak a leánnak,
És elment a rabló a maga útjára.
Ott hatta az asszont rengeteg erdőbe,
De megparancsolta, súba ne menjen el.

  Szegén asszon nem ment, csak sírdogált magába. Ezt sírta:

– Anyám, anyám, anyám, lelkem édesanyám,
Köszönöm, hogy nevelt erdei rablónak.
Sírt az asszon, csak sírt, hullott az ő könnye,
Hazaért a rabló, hazaért a rabló.

  Mondta:

– Sírtál, asszon, sírtál, vaj anyádhoz jártál,
Sírtál, asszon, sírtál, vaj anyádhoz jártál!
– Nem sírtam, nem sírtam, anyámhoz se jártam,
Nem sírtam, nem sírtam, anyámhoz se jártam!

– Sírtál, asszon, sírtál, vaj anyádhoz jártál,
Sírtál, asszon, sírtál, vaj anyádhoz jártál!
– Nem sírtam, nem sírtam, cserefát égettem,
Cserefát égettem, gyermeket rengettem,

S cserefának füstje csípte meg szememet,
Cserefának füstje csípte meg szememet.
Anyám, anyám, anyám, lelkem édesanyám,
Mét adtál vót engem nagy rablóvezérnek?

Véres ruhát mossam, s véres kést súroljam,
Anyám, anyám, anyám, lelkem édesanyám!
A rabló attól félt, nője elárulja,
Majd elmenyen haza, s ott őt elárulja.

– Én nem leszek vélled, s te se leszel véllem!
A fekete fődbe szépen eltemette.
S nem vót semmi baja, s nem vót semmi baja,
Heába kereste azt az édesanyja.Megjegyzés

  E balladának Vargyas Lajos 86 változata lelőhelyét közölte. (II. 1976. 221–242.), közöttük csíkiak: Borszék, Szárhegy, Tekerőpatak, Gyergyócsomafalva, Dotró 2, Gyergyalfalu 2, Csíkvacsárcsi, Csíkmadaras, Csíkjenőfalva, Csíkszenttamás, Kászonimpér, Gyimesfelsőlok.
  Az Édesanyám sok szép szava kötetben még újabb 16 változat adatait soroltuk fel (Albert Ernő 1989. 153:13.) Kiegészíthetjük még: 1. Szenik Ilona-Almási István-Zsizsmann Ilona 1957. 61:29. 2. Jagamas János 1984. 99–77.; 3–4. Szegő Júlia 1988. 51:18.; 140:65. 5. Albert Ernő 1989. 82:13. 6 –8. Seres András-Szabó Csaba 1991. 144:82.;  236: 173.; 241:177. 9–10. Pozsony Ferenc 1994. 40–41: 4.A.,B.; 11–12. Zsók Béla 1995. 27:7. és 39:15.
  A magyar változatokon kívül Vargyas Lajos még felsorolt morva, szlovák, kárpátukrán, orosz, román, lengyel, horvát-szlovén, bolgár adatokat, összesen 94-et. (II. 1976. 233.)
  Ezek szerint a korábbi 86 adathoz hozzá kell adnunk 16+12-őt, így 114 változatról tudunk.
  Legutóbb Faragó József készített jegyzeteket erről a balladáról is (1998. 293:23,).
  Motívumai gyakran megtalálhatók más balladákban, sőt lírai dalokban.
  Albert Mátyás és felesége 1977. július 11-én így mondotta el:
    AM: Mért adtál hegyi tolvajhoz,
        Az embergyilkoshoz?
    AM-né: Úgy meguntam élni,
    AM: S véres ruhát mosni.

    AM-né: S annak vót más legénye, s nem adták ahhoz, hanem adták ehhez, a tolvajhoz.
    AM: A híres legénhez.
    AM-né: Cserefát égettem,
           Cserefának füstje
           Hozta ki a könnyem.

(Albert Ernő 2004: 306-307.)

Dallama azonos a 7. számúéval.