Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A megölt csaplárosné


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Kolozsvár
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 530/327. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Aj, de hosszú, aj, de széles ez az út,1
Az melyiken kilenc betyár elindult.
Mind az kilenc felnyergelt az lovára,
Beugratott a szegedi csárdába.

2. Csaplárosné, adjon Isten jó estvét!
Csaplárosné, ne kívánjon jó estvét,
Csaplárosné ne kívánjon jó estvét:
Még az éjen szívébe megy az nagy kés!

3. – Trézsi lányom, menj el, le az pincébe,
Hozzál bort fel ebbe a rongy iccébe.
– Nem kell nékem sem a bora, sem maga:
Még az éjen piros vérét kiadja.

4. Csaplárosné kimene az kiskertbe,
Feltekinte az csillagos egekre:
– Ó, istenem, vidd föl lelkem mennyekbe,
Mert az éjen föld issza a véremet…2Megjegyzés

1. Aj a. m. jaj – népies kiejtéssel.
2. A 2-ik és 3-ik strófát lásd Arany–Gyulai: Népkölt. gyűjt. II. 42. A 4-ik strófa két első sorát uo. I. 236.

(Kanyaró 2015: 530.)

327. A megölt csaplárosné (Kolozsvár)
 Lelőhely: EA 2276: 176. lap, 122. sz. Ismeretlen kéz írása Kanyaró autográf javításaival és jegyzetével. Feltehetően ez lehetett az eredeti lejegyzés, mert másolatát nem találtuk a Kanyaró-hagyatékban.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 793.)