Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A kétféle asszony


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1943
Gyűjtés helye: Válaszút
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 410-411/133. sz.

DallamSzöveg

Viszik Koti néném szép fényes hintóval,
Ingemet is visznek egy rossz taligával,
Lefektetik néném fehér vetett ágyba,
Ingem is fektetnek a csűrnek hijjába.

Viszik Kati néném víg muzsikaszóval,
Ingemet is visznek, de nem muzsikával;
Felkontyolják néném csipkés főkötővel,
Ingem is kontyolnak fehér keszkenyővel

Költik Kati néném tatár korbácsával,
Ingemet is költnek szép hajnali csókkal.
Siralom nénémnek minden módossága,
De nekem nagy öröm szegény házam tája.

Van Kati nénémnek sokféle jószága,
Vagyon énnékem is kecske a pajtába.
Mi haszna nénémnek a sokféle jószág,
Hogyha mindennapon része szomorúság.

Nem adnám magamat királyért magáért,
A két fejős kecském két nyerges lováért,
Mert én galambommal oly világot élek,
Hogy felségével sem éltet nem cserélek.Megjegyzés

Viszonylag kevés változatban ismert balladás darab; nem egy változatában a gazdagon férjhez menő és a házasságban megbecsült néne áll szemben a szegény emberhez adott, nyomorúságos viszonyok és durva bánásmód közepette élő húggal. Az itt közölt válaszúti változat női szereplője a boldog szegénység dicséretét hirdeti.

Ortutay—Kriza 755.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 636.)