Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A halálraítélt húga


Gyűjtő: Palkó Attila
Gyűjtés ideje: 1971-01-00
Gyűjtés helye: Magyaró
Közlő: Jagamas János
Megjelenés helye: Jagamas 1984: 61-62/40. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Vajda Józsefné Molnár Mária Gunci, 32 évesDallamSzöveg

1. Fehér László lovat lopott
A fekete halom alatt,
Ostorával nagyot vágott
Behallatt a Gönc városba.

2. Gönc városba, rajta, rajta,
Fehér László el van fogva.
Beszorítva vallatásra
Vallatásnak szobájába.

3. – Van-é apád? Van-é anyád?
– Nincsen apám, nincsen anyám.
Csak egyetlen húgocskám van,
Kinek neve Fehér Anna.

4. Fehér Anna ezt meghallá,
Hogy a bátyja el van fogva,
Beszaladt az istállóba,
Istállónak ajtajába.

5. – Fogd be, kocsis, a lovamat,
Rakd föl a sok aranyomat.
Holnap megyünk hosszú útra,
Bátyám szabadítására.

6. Adjon Isten, bíró uram,
Hoztam néked sok aranyat,
Hoztam néked sok aranyat,
Szabadítsd ki a bátyámat.

7. – Nem kell nékem sok aranyad,
Csak egy éjjeli hálásod.
Háljunk ketten az éjszaka,
Szabad bátyád egy órára.

8. Fehér Anna semmit se szól,
Végigsiet a folyosón.
Folyosóról folyosóra,
El a börtön ajtajára.

9. – Bátyám, bátyám, Fehér László,
Hallod-e, mint mond a bíró?
Háljak vele egy éccaka,
Szabad leszel egy órára.

10. – Ne hálj vele a disznóval,
Az akasztófára valóval.
Néked lányságodat veszi,
S nekem a fejem véteti.

11. Fehér Anna semmit se szólt,
Végigsiet a folyosón.
Folyosóról folyosóra,
El a bíró ajtajára.

12. – Bíró uram, egy az óra,
Mi zörög az istállóban?
– Lovat visznek itatásra,
Zabla zörög a szájában.

13. Fehér Anna semmit se szól,
Visszasiet a folyosón.
– Fehér László, édes bátyám
Aluszol-e vagy meghaltál?

14. Felelik a többi rabok:
– Ne itt keresd a bátyádat.
Zöld erdőben, zöld mezőben,
Sűrű erdő közepében.

15. Sűrű erdő közepébe,
Akasztófa tetejébe.
Fehér Anna semmit se szólt,
Összeesett a folyosón.

16. Átkozódni nem szokásom,
Mosdóvized vérré váljon.
Törölköződ lángot hányjon,
És a kezed kővé váljon.

17. Tizenhárom esztendeig,
Nyomjad az ágyad fenekét.
S tizenhárom sor patika
Ürüljön ki a számodra.

18. S tizenhárom szekér szalma,
Rothadjon el az ágy alatt,
S kívánom, hogy esztendőre,
Vigyenek a temetőbe.Megjegyzés

40.      1    (5) – Kodály – Vargyas 116., Járdányi I. 32, RMN 224 és SZMN 69.

(Jagamas 1984: 232.)

 

A hivatkozás feloldásához: Hivatkozott irodalom.