Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A gunaras lány


Gyűjtő: Almási István
Gyűjtés ideje: 1971-09-22
Gyűjtés helye: Kémer
Közlő: Almási István
Megjelenés helye: Almási 1979: 73-74/62. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

János Dánielné Szabó Borbála, 60 évesDallamSzöveg

1. Kihajtottam a libámat
A rétre legelni,
Āra járt a bíró fia
Meghajigálni.

2. Ne hajigáld, bíró fia,
Gingangos gúnárom!
Hazamegyek, az apádnak
Elpanaszolom.

3. – Adjon isten, bíró uram,
Sok, sok jó napot!
Meghajigálta ja fia
Gingangos gúnárom.
- Mit kérsz érte, kis Mariskám?
Néi̯ked megadom.

4. – A zuzáér, a májáér
Két aranyalmát,
A combjáér, a husáér
Két köböl búzát.

5. – Hát az a nagy húsos nyaka
Vajon, vajon mennyit ér?
- Vegyen el e bíró fia,
Nem kell semmi bér.Megjegyzés

62. A gunaras lány – Mg 2043 II h.
A 3. vs.-ban variáltan megismétlődött a dallam 3-4. sora.
Adattárunk egy zoványi változatát is őrzi (Mg 2043 I mm). Ennek sorvégző hangjai 8 [5] 4, tempója pedig ♩ = 80 (majd a 3. sortól ♩ = 88). Ugyancsak idős asszony énekelte.
Vö. e kötetben 110. sz. Variánsai a szakirodalomban: Kodály-Vargyas 230. sz.; Járdányi I. 204.
Szövege régi stílusú népballada. Két változatát Ortutay-Kriza 144-145. sz. mutatta be. További változatait, valamint a balladatípus sajátosságainak, elterjedésének és nemzetközi párhuzamainak részletes ismertetését l. Vargyas 546-550.

(Almási 1979: 275.)

 

A hivatkozás feloldásához: Hivatkozott irodalom.