Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A Balaton partján


Gyűjtő: Farkas Endre
Gyűjtés ideje: 1893/94. tanév
Gyűjtés helye: Nagyernye
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 215-216/71. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Este, este, mikor a nap leszáll,
Sír a kislány a Balaton tónál.
Haza menne, de nincs kísérője;
Mert elhagyta régi szeretője.

2. Fecske veri szárnyával a vizet,
Ne sírj, kislány, az Isten megfizet.
Hej, de megbán tégedet a csalfa,
Aki a te szívedet megcsalta!

3. De szeretnék aranyhallá válni,
Balatonból a Dunába úszni;
Beleúszni rózsám hálójába:
Elbúcsúzni tőle utoljára…

4. Este, este, mikor a nap leszáll,
Halász legény a hajóra kiszáll.
Soha sem ért oly szomorú estét:
Kihalászta kedvese holttestét…

5. Édesanyja mondja a fiának:
– Ne menj, fiam, tilos a halászat!
De a fia nem hallgat a szóra:
Béesett a balatoni tóba.Megjegyzés


 Érdekes változata a Balaton mellett sírdogáló kisleány ismert regényének. A 3-ik szak mintha valamely más népdalból került volna ide, bár a síró kisleány utolsó óhajtását is példázhatja. Az első versszak két utolsó sorát vesd össze Arany–Gyulai: Népkölt. gyűjt. I. 289.

(Kanyaró 2015: 216.)

 

71. A Balaton partján (Nagyernye )
Lelőhely: EA 2276: 287. lap, 223. sz. – Kanyaró Ferenc kézírása.

71.1. A szöveg eredeti feljegyzése Farkas Endre IV. gimn. o. tanuló kézírásában:
MUEKvGyLtár 18. csomag (N. Ernyei népdalok. Marostorda megye. Összeírta Farkas Endre IV. gimn. o. t.). [A címlap jobb felső sarkán összesített számadatok: „25 vers 2. füzetben, I. füzetbe 25 vers Összesen 50 vers.”] – Azt nem lehet tudni, hogy szövegünk melyik füzetben található, de azt igen, hogy a 24. számú adat. – A strófákra osztott szövegen Kanyaró jelentős módosításokat hajtott végre, ezeket és a versszakok számozását felső indexben jelezzük.

1 Estve estve Este, este mikor a nap leszál
Sír a kis lány a balaton partján tónál
Haza menne de nincsen nincs kisérője
Mert el hata a régi szeretője.
Ne sirj kis lány olyan keservesen
Imádkozzál megsegit az Isten
3 De szeretnék arany hallá válni
A tiszábol Balatonból az dunába meni úszni
Bele uszni a rozsám hálójába
Elbucsuzni tőlle utoljára
4 Estve estve Este, este mikor a nap leszál
Szégen[!] halász Halász legény a hajóra kiszál.
Soha sem ért oly szomoru estét
Kihalászta kedvese holt testét.
5 Édes anya anyja mondja meg a fiának,
Nemenj fiam tilos a halászat
De a fiu fia nem halgat a szóra
Beeset az balaton balatoni toba.
2 Fecske veri szárnyával a vizet
Ne sirj kis lány az Isten megfi zet
Hely de meg vesz[!] elégedet az Hej, de megbán tégedet a csalfa
A ki a te szívedet megcsalta
Verd meg Isten az olyan anyát
Ki a lányát őzvegy után adja
Mert az őzvegy mindennap megveri
De az legény csókkal kecsegteti.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 638.)